Het programma om jeugd aan werk te helpen heeft in totaal voor 309 jeugdigen een baan opgeleverd en 28.000.000 gulden gekost.

De geboorte van een recht is de dood van een andermans vrijheid.

“De hele fiscale moraliteit is terug te brengen tot het bekende beginsel ‘Het geld halen waar het te halen is’. Het geld halen waar het te halen is, is niet exclusief het “moraliteitsbeginsel waarop ons fiscaal systeem is gebaseerd. Gewone dieven en rovers passen dit beginsel al eeuwen toe.”

– H. Moriau in Eigenaars-Magazine.

Welk “Recht” hebben kunstenaars om betaald te worden met geld dat van anderen is afgenomen?

De meeste debatten in de regering en de Kamers gaan er tegenwoordig alleen over om uit te maken wie de slachtoffers en wie de profiteurs zullen zijn.

– Ron Paul