Op zondag 15 maart hebben de Zwitsers in een referendum gekozen om NIET lid van de Verenigde Naties te worden. Een overweldigende meerderheid van 75,7 % verwierp in alle kantons een voorstel daartoe, dit hoewel er door politici en pers een ongekend grote reclame voor lidmaatschap was gevoerd.

Hieruit blijkt het belang van referendums: zelfs in deze moeilijke kwestie bleek dat de kiezers geen moeite hadden om de juiste beslissing te nemen. In sommige landen zijn er al “Comités voor het Uittreden uit de U.N.”. Ook in Nederland en België wordt daarover gesproken. Wij zijn benieuwd naar de verdere ontwikkeling en hopen u daarvan op de hoogte te houden.

De VRIJBRIEF bestaat nu 10 jaar. Dit op zichzelf is een heuglijk feit dat vooral te danken is aan de inbreng en de trouw van de lezers. Het is een gelegenheid om enkele verbeteringen aan te brengen.

U hebt al gemerkt dat het formaat veranderd is. Het uiterlijk is nu meer volwassen! Aan de inhoud zullen we nog meer zorg besteden door een nieuwe ‘redactiecommissie’ die de artikelen zal beoordelen. Deze commissie bestaat voorlopig uit Riet en Hub Jongen, Fred Dekkers, Jan Smid en Walther van Hulten. Deze laatste zal ook de productie verzorgen.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan bieden we u een INTRODUCTIENUMMER aan, voor de gelegenheid extra-dik. Dit is ook geschikt om aan uw relaties het libertarisme te verduidelijken. Wij hopen dan ook dat u er extra-veel exemplaren van bestelt. Het is weer een mogelijkheid om te trachten ons vrijheidsideaal beter bekend te maken.

Ir. H.J. JONGEN Sr. – Voorzitter. Sticht. LIBERTARISCH CENTRUM (NL)