Meneer X koopt in België op een veiling een huis voor zeg 2 miljoen B.fr (Hfl. 110.000,»). In die prijs zit de belasting inbegrepen en die wordt afgedragen.

Een ijverige ambtenaar stelt dat de waarde van het huis 3 miljoen B.fr is en dat er over 1 miljoen B.fr. extra belasting en boete betaald dient te worden.

Meneer X schrijft de ambtenaar hoe hij hier bij komt en de ambtenaar verlaagt in zijn “welwillendheid” de waarde tot B.fr. 2,5 miljoen en de boete dienovereenkomstig.

Let wel, het huis stonds sinds eind 1984 te koop, is openbaar verkocht (dus geen manipulatie of zwart geld) en onze meneer X dacht, net als ik, dat in dat geval de waarde de prijs is zoals medio 1986 is betaald. * Wat betekent dit nu eigenlijk?

1. Als je gewoon iets koopt, al zijn het maar pralines, dan kan blijkbaar de ambtenaar stellen dat je er niet genoeg voor betaald hebt. Zo durft mevrouw X bijvoorbeeld, nu niets meer in de uitverkoop te kopen.

2. Sterker, de ambtenaar verhoogt de belasting daarover ook nog eens met een boete. Alsof meneer X niet te goeder trouw was.

* Wat doen we er aan?

a. Je kunt wel een advocaat zoeken om je “recht” te halen, maar de lange adem en de kosten geven daar toch wel problemen aan.

b. Je kunt weigeren te betalen en ze leggen beslag op je bezittingen, met alle rompslomp vandien.

c. Het hoofd in de moede schoot werpen en gewoon betalen.

d. Aan de betreffende ambtenaar toestemming/goedkeuring vragen of hij de prijs juist acht, vóór elke transactie die je gaat doen. (Voor sla, benzine, meubels etc.) Wat zal die meneer zich dan extra machtig voelen.

(Documentatie van voornoemd voorbeeld in ons bezit, bedragen veranderd.) Bij navraag blijkt dat voornoemde regels in België inderdaad bij vastgoed toegepast “kunnen” worden. Maar wij wilden u de (on)zinnigheid van deze situatie niet onthouden.