Geben und nehmen

Er is een nieuw economisch systeem aan het ontstaan met al meer dan 100 deelnemers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

“Geven en nemen” heet het door de 47-jarige Australische geld- en valuta expert Nick Wahl ontwikkelde idee voor een rechtvaardiger economie, waarin geen rente bestaat en waar binnen afzienbare tijd voor iedereen werk zal zijn.

Volgens dit idee bieden deelnemers sinds begin september goederen en diensten aan zonder daar geld voor te verlangen. Geld-zelf wordt eigenlijk als een goed behandeld dat gegeven en genomen wordt. leder kan het aangebodene dadelijk opvragen zonder daarvoor geld te hoeven betalen. De enige voorwaarde is dat degenen die een goed of dienst ontvangen heeft regelmatig op de marktvraag gerichte presentatie aanbiedt en uiterlijk aan het eind van zijn arbeidsleven een tegoed te zien geeft. Als allen zich aan deze voorwaarde houden dan heeft iedereen een rekening waarop de geldswaarde van zijn geven en nemen wordt bijgehouden. Om een geven-en-nemen handel af te wikkelen worden leverancier en klant het eens over:

  1. de geldswaarde van wat geleverd wordt,
  2. de leveringsvoorwaarden en
  3. dat “geven en nemen” de betalingsvoorwaarde is.

De leverancier informeert dan zijn boekhoudkantoor, dat de geldswaarde van de geleverde prestatie op zijn tegoed schrijft en het tegoed van zijn klant ermee vermindert.

“Geben und nehmen” heet ook de advertentiekrant die ingenieur Michael Gowor uit Langenhagen bij Hannover vanaf begin september in Duitsland in franchise uitgeeft. “De titel moet onze geestelijke houding tegenover onze medemensen tot uiting brengen,” zegt de franchisegever Wahl en voegt daar aan toe: “Geven en nemen is voor mensen en ondernemingen, die met anderen willen samenwerken.”

Het idee van geven-en-nemen van de Australiër die op dit moment woont te A-6861 Alberschwende-Bereute in Oostenrijk, is afkomstig van een studie door de Amerikaan Rohert Axelrod van de universiteit van Michigan die onweerlegbaar bewijst dat zelfs in een groep egoïsten een samenwerkende houding voordelig is voor de enkeling en populair kan worden. “De echte egoïst werkt samen”, zegt Axelrod.

Gelijk wees hij er op dat samenwerkende individuen concurrerende egoïsten met succes kunnen omturnen maar niet omgekeerd. „De tandwielen van de sociale evolutie hebben,” zegt hij “een terugloopbeveiliging”. Samenwerking is volgens de ethicus Maynard Smith een „”evolutioneel stabiele strategie”, waar niemand zonder schade van kan afwijken”. „We hebben een maatschappij en economie nodig die samenwerking bevordert als wij de problemen waarvoor wij ons gesteld zien willen oplossen. We kunnen ons niet meer veroorloven dat werklozen geen werk vinden; dat boeren worden verhinderd voor de derde wereld te produceren. „Geven en nemen biedt daarvoor de gelegenheid” vindt de oprichter van het nieuwe economische systeem.

Wie met aanbiedingen in dit nieuwe systeem wil worden opgenomen of de krant “Geben und nehmen” wil bestellen kan zich direkt wenden tot Nick Wahl.

Het bovenstaande artikel is geschreven door de Duitse organisatie Geven en Nemen. Ook in Nederland wordt gedacht dit systeem in te voeren. Inmiddels zijn er reeds een aantal deelnemers uit Nederland aangemeld voor dit Duitse systeem.

In Nederland kunt u zich tot de redactie wenden voor verder inlichtingen.