Van 19 tot en met 23 november 1985 werd de IATROS Conferentie gehouden in het Grand Hotel, 2 Rue Scribe, 75442 te Parijs.

Iatros, het oude Griekse woord voor arts, is de naam van de organisatie van particuliere en onafhankelijke artsen, die toegewijd zijn aan de privé-praktijkvoering van de onafhankelijke Hippocratische geneeskunst en zich verzetten tegen politieke of overheidscontrole,

Iatros-leden zijn zich bewust, dat de huidige collectivistische tendensen zich steeds verder verwijderen van de ware medische ethiek en leiden naar een veterinaire ethiek, waarbij niet de patiënt, maar diens meester, de Staat, wordt gediend Iatros-leden verzetten zich uit alle macht tegen alle pogingen van de overheid of van politici om de band tussen patiënt en arts door regulering, of andere ingrepen, te wijzigen.

Iatros is opgericht als een mogelijkheid tot uitwisseling van ideeën tussen particuliere artsen in de gehele wereld en ter stimulering van de privé praktijken van de Hippocratische onafhankelijke geneeskunde, latros leden zijn toegewijd aan de principes van de Hippocratische geneeskunde, waarbij de individuele uitvoering van de geneeskunde, waarin de overeenkomst voor medische dienstverlening uitsluitend tussen patiënt en zijn eigen particuliere arts wordt gemaakt. Daardoor alleen ontstaat een handelingsvrijheid voor zowel arts en patiënt die tot de beste medische verzorging leidt.

Iatros-leden zijn vastbesloten om de geneeskundige dienstverlening te vrijwaren van controle door politieke machten. Zij onderkennen dat “hoge kosten” als argument wordt gebruikt om politieke controle te rechtvaardigen, een controle die door politici juist wordt gebruikt om autoritaire macht over het volk te verstevigen. Zij onderkennen dat vrijheid bij de toepassing van medische diensten in stand moet blijven als wij ook maar enige vrijheid in onze samenleving willen behouden.

In Parijs werd de vrije medische beroepsuitvoering verdedigd, ten gunste van de vrije patiënt in een vrije en verantwoordelijk samenleving. Bij gelegenheid hopen we hier nog nader op terug te komen.