Deze stelling las ik voor het eerst bewust in een van de boeken van Ayn Rand. Rand wist deze stelling heel duidelijk en objectief te verduidelijken.

Goede ideeën hebben goede gevolgen, slechte ideeën hebben slechte gevolgen. We hoeven daarvoor alleen maar te bedenken welke invloed bepaalde ideeën op de geschiedenis van de mensheid gehad hebben en nog hebben.

Het meest duidelijk is dit te zien in de verschillende religies zoals, het Christendom, de Islam, etc., maar ook in de ideeën die invloed hebben op ons sociale stelsel, op de wijze zoals wij als mensen met elkaar omgaan. Praktisch overal in de wereld wordt de verhouding tussen mensen onderling geregeld op basis van dwang en geweld. Hij moet allerlei dingen doen en mag heel veel niet. De (gedwongen) betutteling van de mens door de overheid gaat steeds verder, en U hoeft de krant maar te lezen om te zien hoe dreigend en vechtend overheden met elkaar omgaan.

De libertarische ideeën willen de verhouding tussen de mensen onderling regelen op basis van vrijwilligheid. Hierdoor zal een betere wereld ontstaan waarin de mensen weer zelf verantwoordelijkheid hebben en elkaar weer kunnen waarderen.

Ondanks de groei van de overheid is er toch een lichtpunt. Ook het Libertarisme groeit. Er zijn steeds meer mensen die het verkeerde van het dwangsysteem inzien. Het stemt tot optimisme als we zien dat steeds meer vrijheidsideeën in de Vrijbrief besproken worden. Een nieuwe visie op de werkloosheid, wel of niet stemmen, beschouwingen over eigendom, enz.

Ook zien we steeds meer acties komen die het Libertarisme vooruit brengen. Conventies, beurzen, prijsvragen en mogelijk zelfs ontwikkelingswerk. Over dit alles (en nog andere zaken) kunt U in deze Vrijbrief lezen. Het is een bewijs dat ideeën consequenties hebben. Breng onze ideeën verder; de consequentie zal een betere wereld zijn.