Jan Heitink heeft yoor 1984 de Benelux Libertarian Award verdiend. Deze Award werd reeds eerder uitgereikt aan Harry Schultz (1982) en aan Fred Dekkers (1983).

Jan Heitink heeft veel verdiensten voor het Libertarisme. Toen hij nog hoofdredacteur bij de Telegraaf was, heeft hij in zijn column heel regelmatig geschreven over het Objectivisme en Libertarisme. Artikelen over Ayn Rand, vrije economie, verdediging van onze vrijheid e.d. trokken regelmatig de aandacht. Door zijn artikelen heeft hij ook een groot aantal libertariërs/objectivisten gewezen op het bestaan van het Libertarisch Centrum. Deze personen hebben daardoor weer ervaren dat zij niet de enige in Nederland of België waren die de Vrijheid van het individu als een groot ideaal nastreefden.

Door het aankondigen van onze Trefpunt-bijeenkomsten hebben meer belangstellenden ook via deze bijeenkomsten onze filosofie en idealen leren kennen.

Kortom Jan Heitink is in de verbreiding van het Libertarisme een belangrijke persoonlijkheid. En wij weten zeker dat hij in de toekomst ook alles zal doen wat mogelijk is om op deze weg door te gaan.

Heel erg jammer was dat op 20 oktober, toen de prijs werd uitgereikt, Jan Heitink plotseling in het ziekenhuis lag. Hij is er nu weer uit, en het gaat goed met hem. We hopen dat we op onze Trefpunt-bijeenkomst in het voorjaar 1985 Jan Heitink weer zullen zien, en dan ook nog aandacht aan deze Award kunnen schenken.