Het was een zeer geanimeerde kringavond waarop Jan Smid een overzicht gaf van de Libertarische Conventie in Londen. Jan wist op een onderhoudende manier duidelijk de essenties van diverse speeches weer te geven. En dit gaf weer aanleiding tot levendige discussie. Daarbij bleek de behoefte om een aantal uitwerkingen van Libertarische principes nog eens grondig te behandelen. Vooral hoe lost men de Vrijheid op ten opzichte van kinderen. Dit zal een van de volgende kringavonden aan bod komen. Verschillende speeches zullen we trachten in de toekomst in de Vrijbrief te bespreken.

Behalve discussies werden er ook zaken gedaan. Een aantal kringleden sprak af een afzonderlijke avond te besteden aan het onderzoeken hoe we meer publiciteit voor het Libertarisme kunnen krijgen.

Op de volgende Kringbijeenkomst zal verslag uitgebracht worden. Deze is normaal op 4 oktober. De bijeenkomst in november is echter verschoven naar 8 november omdat er zoveel leden deelnemen aan het weekend in de Ardennen.

LIFHAS