De maandelijkse Kringbijeenkomst in Schiedam loopt steeds beter. Gelukkig komen er ook regelmatig nieuwe leden. De Kring, en vooral een kleine commissie, werkt thans intensief aan het vertalen van de “position papers” van S.I.L. Tevens worden deze vertalingen dan aangepast aan de Nederlandse situatie. De bedoeling is om ze dan nog dit jaar uit te geven in boekvorm, en ook losbladig. Het ziet er naar uit dat dit doel gehaald wordt. Een volgende aktie is het vervaardigen van een soort visitekaartje waarop de grondbeginselen van het libertarisme staan, en dat makkelijk uit te delen is.

Een ontwikkeling in de richting van het Voluntaryisme is ook bij de Kringleden duidelijk merkbaar. Er zijn thans meer leden die het Libertarisme via niet-politieke partijen willen verbreiden dan die wel een Libertarische Politieke Partij willen. Ook deze ontwikkeling zullen we met belangstelling volgen. Komt u ook eens vrijblijvend kennismaken?