Even simpel de koppen bij elkaar steken werpt in deze wereld ongekende resultaten af. Wat daar zo opvallend aan is, is dat dit weinig meer gebeurt. Op de een of andere manier worden mensen tegen elkaar opgezet, de knecht tegen de meester (arbeidsconflict), de vrouw tegen de man (verkeerd geïnterpreteerd feminisme), kinderen tegen hun ouders (generatiekloof). Samenwerken lijkt taboe in de eeuw van de Waterman. Wanneer u de tijdgeest echter negeert en toch iets met een ander opzet, dus samenwerkt, zijn de resultaten hiervan spectaculair.

André Spies ervoer dit toen hij van Dagny Sharon een spontane telex kreeg met bijval voor zijn Freenetwork- project en waarin zij hem vroeg zijn ideeën in de V.S. te mogen promoten. Marilyn Daljord schijnt succes te hebben met haar libertarische huisvesting. Op Europees niveau wordt verder druk gesproken over een libertarische internationale organisatie op een deelgebied van de automatisering. Ook op de bijeenkomst van de Europese vertegenwoordigers van Libertarian International (Euro-Reps) op 2 maart in Amsterdam was dit een van de hoofdthema’s. We komen hierop later nog terug.

Actie alom. Zelfs het kleine advertentierubriekje in de VRIJBRIEF betekent informele onderlinge contacten, contacten die tot meer indrukwekkende vormen van samenwerking kunnen leiden. Het is een allereerste zeer eenvoudige aanzet tot libertarisch leven, tot een libertarische maatschappij.