Het weekend van 12 juli kwam een klein groepje libertariërs bij Eric Verhulst in Kessel-Lo bijeen om zich te bekwamen in het geven van een lezing. Voor een gedeelte van de aanwezigen was dit een lang gekoesterde wens. De verstaanbaarheid en presentatie van voordrachten op kringbijeenkomsten zouden er wel bij varen.

De resultaten van het treffen zijn nog nauwelijks te meten. De oefenvoordrachten waren interessant, maar nog lang niet zo boeiend als cursusleider Nico Apeldoorn het graag had willen zien. “Het meesteren van de technieken kan ook nauwelijks in een weekend worden geleerd,” aldus zijn commentaar. “Oefenen is de enige weg.” Dit belooft dus wat voor de kringen als alle cursisten zich in de praktijk verder bekwamen.

Belangrijk voor ons thema “Leef Libertarisch” is dat dit een min of meer spontane bijeenkomst was. Voortgekomen uit een beetje napraten na Trefpunt Antwerpen. Acht liefhebbers, de eis van Nico, waren in minder dan geen tijd gevonden. Belangstelling te over. Het lijkt of libertariërs meer willen, meer energie hebben, dan andere mensen. Tijd is soms een probleem. En een ander probleem is “het concrete voorstel.”

Niet alleen Nico heeft vaardigheden die voor andere libertariërs interessant zijn. Ook u en ik hebben onze specialiteiten die voor andere libertariërs interessant zijn. De wandelgangen tijdens, en het borreluur na diverse bijeenkomsten zijn belangrijk. Ze geven u gelegenheid koppen bij elkaar te steken. De resultaten van zo’n informeel samenzijn zijn te moeilijk te voorspellen. Soms echter komen er goede ideeën uit; concrete voorstellen voor acties, ook buiten de kringbijeenkomsten. Dergelijke activiteiten zijn een aanzet om het libertarisme met het dagelijks bestaan en de dingen die u bewegen te verenigen.

Een van de interessantste gespreksonderwerpen is voor iedereen altijd het onderwerp waar het hart vol van is. Wat zijn uw hobby’s, wat vindt u leuk. Niet zelden komen deze thema’s bij een gesprek uitgebreid aan bod. De spreker leidt zijn gehoor er als het ware naar toe. Daar ligt het belang van de wandelgang. Het gesprek gaat over andere zaken dan libertarisme sec of die overheid. Waarschijnlijk vindt u andere libertariërs die uw belangstelling delen. Dat is al een reden er meer mee te gaan doen. Niet alleen omdat zoiets leuk en aangenaam is. Maar ook omdat het helpt uw libertarisme in de praktijk te brengen, op een andere manier te beleven dan wanneer u passief een voordracht bijwoont.

Wanneer u bijvoorbeeld in kunst bent geïnteresseerd, gaat zo’n gesprek min of meer automatisch over samenhangen tussen kunst en libertarisme. Mogelijk is dit een aanzet tot een discussiegroep, een lezing, een dia- of muziekavond of tot het voordragen van gedichten. Natuurlijk kost het tijd om zo’n activiteit te organiseren, maar omdat het zeer dichtbij uw hobby ligt, of tenminste steeds uw onverdeelde aandacht heeft, zal de hoeveelheid tijd die u extra kwijt bent niet veel zijn. Het verzamelen van libertarische postzegels in plaats van “eerste dag zegels” neemt niet meer tijd dan u toch al aan uw collectie besteedde. En het roept vragen op van andere verzamelaars: “Wat is de samenhang tussen deze zegels?”

Wat ook uw overtuiging mag zijn inzake het verspreiden van de libertarische gedachte, het inpassen ervan in uw dagelijkse leven helpt. Het weekend in Kessel- Lo hielp zo bijvoorbeeld niet alleen een persoonlijke ambitie overtuigend redenaar te worden; door het beter kunnen verwoorden en voordragen van ideeën hielp het ook het verspreiden van het libertarisme.

Met dank aan Nico Apeldoorn.