Regelmatig zijn er libertarische bijeenkomsten. U zou zich kunnen afvragen of daar iets van een libertarisch leven blijkt. Wat doet men daar nu allemaal. Zijn deze bijeenkomsten belangwekkend genoeg om bij te wonen? Kan ik, als ik die avond per ongeluk bezoek heb, mijn gasten onvoorbereid meenemen? En hebben ze dan een gezellige avond?

Het antwoord op al deze vragen is niet een eenvoudig ja of nee. Natuurlijk zijn deze bijeenkomsten aantrekkelijk, anders zou er immers niemand naar toe gaan. Maar de vraag is voor wie allemaal. Tot mijn grote spijt voel ik mij, ondanks dat ik diverse vrienden heb met libertarische levensopvattingen, een beetje beangstigd om deze vrienden zomaar mee te slepen. Waarom?

Het probleem ligt in het feit dat zij niet in de categorie vallen van filosofen of verzamelaars van libertarische oplossingen voor hedendaagse politieke problemen. Ze hebben andere hobby’s, maar delen wel de libertarische levensvisie. Wat biedt het libertarisch centrum deze vrienden? Is een abonnement op de Vrijbrief genoeg? Heeft de Vrijbrief voldoende impact om dit centrum te blijven steunen, of beweegt het libertarisme in Nederland en België zich op een te abstract niveau om tijd, geld of zelfs energie aan te besteden?

Alweer vragen, maar er is nu een antwoord.

De Kring “Betuwe” in Echteld gaat zich de komende maanden buigen over het probleem “OPVOEDING EN SCHOLING IN LIBERTARISCH PERSPECTIEF.” Als inleiding wordt hierbij gebruik gemaakt van het boekje van Frances Kendall “Super- Parents/Super-Children,” de eerste libertarische publicatie op dit gebied. De opzet is te komen tot een libertarische praktijk. Ik denk dat u op deze bijeenkomsten zonder problemen vrienden en kennissen mee kunt nemen. Tenslotte gaat het in Echteld niet over “wat zou bestaan en kunnen in een wereld zonder overheid,” maar over alledaagse echte persoonlijke vragen waar antwoorden op gegeven kunnen worden: schoolkeuze, problemen met leraren, vrije opvoeding, rol van de ouders, leiden versus begeleiden, straffen, de rol van de grootouders. Kortom, in de Betuwe wordt over feiten gepraat.

Uw ideeën over deze en verwante thema’s zijn meer dan welkom.

Mag ik u uitnodigen voor dinsdag 14 oktober? Het adres en telefoonnummer vindt u achterin deze uitgave onder het kopje: Agenda.