Enige tijd geleden zijn we begonnen met te propageren om “libertarisch” te gaan leven, om onze ideeën in praktijk te brengen en niet alleen maar te theoretiseren. De artikels van Louis van Stekelenburg hebben daar een duidelijke aanzet toe gegeven.Eén van de vele punten die daarbij een rol speelt, is na te gaan hoe we uit onze libertarische idealen zelf voordeel kunnen hebben.

We zijn toen begonnen met het plaatsen van advertenties in de Vrijbrief. Advertenties bedoeld van en voor abonnees. En, hoewel we geen hoge verwachtingen hadden, zijn we toch blij dat we nu kunnen constateren dat het nog werkt ook. Er zijn in ieder geval al successen door geboekt. Dit stimuleert ons om op de ingeslagen weg door te gaan.

Wel zouden we graag nog meer inbreng van onze lezers hebben. Mogen we uw mening over deze procedures en de eventuele verbetering ervan eens vernemen?

Specifiek zit de redactie met de vraag of ze nu alle advertenties die ingestuurd worden moet plaatsen. Het is geen probleem als deze niet “libertarisch” zijn, wat dat dan ook moge zijn, maar gewoon “neutraal”. Dit laatste is bij voorbeeld het geval als iemand een kamer zoekt of honing wil verkopen.

Het wordt een probleem als er in de advertentie iets aangeboden of gevraagd wordt waarvan we van te voren al weten dat niet alle libertariërs het er mee eens zijn. Of waarvan we weten dat het personen die het libertarisme nog niet kennen, (dus ook nieuwe abonnees) zal afschrikken omdat het een verkeerde indruk kan wekken.

Dit kan bij voorbeeld spelen als er reclame gemaakt wordt voor een nieuwe beweging op “democratische” basis. Of voor bijeenkomsten met een “mystieke” achtergrond. U kunt in deze Vrijbrief voorbeelden hiervan vinden.

Graag zouden we uw mening willen horen, liefst beredeneerd, of de redactie advertenties moet screenen op libertarische beginselen, of dat nu net advertenties heel duidelijk buiten de redactionele verantwoordelijkheid vallen. In het laatste geval blijft dan toch nog de vraag welke indruk dat kan maken op buitenstaanders die we met behulp van een Vrijbrief iets over ons willen leren. Wij zouden uw mening graag betrekken in ons toekomstig beleid.