Een populair thema bij libertarische discussies is de zogenaamde Vrije Markt. Dit fraaie instituut is een van de voornaamste zaken waarop de libertarische gedachte is gebaseerd. Wanneer u in deze vrije markt geïnteresseerd bent, is er goed nieuws te melden. Dagny Sharon laat de persen draaien voor een nieuwe editie van de Free Market Yellow Pages, een gidsje waarin u telefoonnummers en adressen vindt van “Free-Marketeers”, voorstanders van een vrijere, zo niet vrije markt.

Deze gids is belangrijk. Hij is een basis voor het organiseren van een supranationale libertarische subcultuur, een wereld waarin u zonder bemoeienissen van buitenstaanders en met een minimum aan rompslomp zaken gerealiseerd kunt krijgen. Het is een gids met mensen en instellingen waarin u als individu mee telt, als klant koning bent.

“Freedom In Our Time” was het thema van het eerste Europese libertarische congres in Brussel. Dagny Sharon heeft dit thema veranderd in “Freedom Now”, een verbetering die nodig bleek. “Het is essentieel om, wanneer de wensen geformuleerd zijn, direct met de uitvoering te beginnen,” kunt u lezen in alle literatuur die handelt over zakelijke en persoonlijke successen, het versterkt het observatievermogen waardoor u beter in staat bent verborgen kansen waar te nemen. Of dit algemeen geldt, weet ik niet, maar ik ben ervan overtuigd dat het in elk geval de verspreiding van libertarische ideeën verder helpt.

Als we wat moeten doen om het libertarisme te verspreiden en te laten groeien, is de eerste stap libertarisch te leven. Doen we dit dan kunnen we meer dan alleen een theoretisch model van een heilsstaat aanbieden. We kunnen laten zien dat een dergelijk model, waarbij bij uitwisselen van diensten beide partijen evenveel voordeel hebben, inderdaad werkt. Niemand gelooft een zoveelste theorie. Praktijk is wat telt. De eerste stap is gedaan. U kunt de Free Market Yellow Pages bij mij of bij het Libertarisch Boekcentrum (zie advertentie) bestellen. De kosten zijn 3,50 gulden.