Reason Magazine

“Reason” heeft thans meer dan 38.000 abonnees. Dat wil zeggen dat het blad ongeveer dezelfde circulatiegrootte heeft als de “American Spectator”. Het blijkt dat steeds meer andere bladen en radiostations uit “Reason” citeren. Ook in het Amerikaanse Congress wordt “Reason” steeds meer gebruikt in toespraken.

Het is verheugend te weten dat op deze manier libertarische gedachten steeds beter verbreid worden.

Ayn Rand

Het is voor velen interessant om te weten dat van alle vier de “novels” van Ayn Rand films zullen komen. Er bestaan al twee films. Het meest bekend is de film van ” The Fountainhead” (De Eeuwige Bron) waarin hoofdrollen gespeeld worden door Gary Cooper en Patricia Neal. Deze film dateert van 1949.

Er bestaat ook een Italiaanse filmversie van “We The Living” (De Vrijheid Gloorde) uit 1942. Hierin wordt de hoofdrol gespeeld door Rossano Brazzi. De film werd door Mussolini verboden en raakte in het vergeetboek. Hij is echter herontdekt, en in Amerika wordt gewerkt aan een nieuwe uitgave met ondertitels. Er bestaan plannen om hem op het filmfestival van Cannes te presenteren.

Nieuwe projecten zijn “Anthem” en “Atlas Shrugged”. Aan beide wordt thans concreet gewerkt, en we hopen u er spoedig meer over te kunnen vertellen. (Deze informatie komt ook uit “Reason”).

Seks in Staatsdienst

Dat de “Overheid” al heel erg ver is doorgedrongen in alle facetten van onze maatschappij wisten we al. Toch waren we deze week weer verwonderd toen we lazen dat we in Nederland ook een “Staatshengst” hebben. Ja zelfs een “Staats-dek-hengst”!

Onze verwondering sloeg echter om in blijde verwondering toen we merkten dat deze hengst een Libertariër was! Immers wat gebeurde er.

Nadat de regering de hengst voor vele tonnen gekocht had, weigerde hij (de hengst) om in overheidsdienst zijn plicht te doen, Mogelijk werd hij in deze dienst ook niet voldoende geïnspireerd.

Ten einde raad heeft men toen de hengst met een verlies van een half miljoen gulden weer aan de oude eigenaar terugverkocht. En wat gebeurt er? Hij dekt weer dat het een lust is! Zelfs een paard weet dat de particuliere maatschappij beter is!

Alle formaliteiten voor de Stichting LIFHAS zijn nu achter de rug. De statuten zijn gepasseerd door de notaris en de stichting is bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden Maas ingeschreven onder nummer S 141855. Van de fiscus is bericht ontvangen dat de stichting is “gerangschikt” als rechtspersoon bedoeld in artikel 24-1 4e alinea Successiewet 1956.

Nu kunnen we met Uw hulp van start. We zouden het op prijs stellen om van iedereen, die bepaalde ideeën over het functioneren van de Lifhas heeft, reacties te ontvangen.

In de bestuursvergadering is besloten dat er nog geen actieplannen bekend gemaakt zullen worden, zolang deze plannen nog niet geheel zijn gerijpt. Zodra we onze plannen hebben uitgewerkt zullen we ze in de Vrijbrief publiceren.

Het bestuur is samengesteld uit: de heer Ir. H.J. Jongen, voorzitter; de heer J. Smid, secretaris; de heer W. van Hulten, penningmeester.

Voor de oprichting zijn reeds de nodige kosten gemaakt. Acties die we in de toekomst zullen gaan voeren zullen eveneens geld gaan kosten. Hoewel alles zoveel mogelijk met een minimum aan kosten wordt gedaan, is er toch reeds in dit stadium geld nodig.