Op 17 maart was er in Breda een Werkvergadering. Michiel van Notten bracht ons op de hoogte van de voortgang met de vrije zones in Europa. Ook het concept van de “Eurozone” werd behandeld. In dit soort zones kan iedere (buitenlandse) ondernemer zelf bepalen onder welk recht hij zijn bedrijf in die zone wil laten vallen. Later meer hier over.

Jan Smid gaf een toelichting op zijn publicatie “Een waardevolle levensmethodologie”, en Annie Dejonghe zette daar een aantal kritische vragen bij.

Dit leidde tot een levendige discussie. Over dit onderwerp zijn we nog niet uitgepraat.