Libertarian Foundation for Human Assistance.

Gedurende de Conventie in Londen werd besloten om door te gaan met LIFHAS. Hoewel nog niet alles geheel is uitgekristalliseerd, is dit toch een goede stap: Als je wacht tot je alles weet, doe je nooit wat!

Het punt dat de doorslag gaf, was een combinatiemogelijkheid met een project in de Ciskei. De Ciskei is een van de zwarte zelfstandige thuislanden in Zuid-Afrika. Het bijzondere ervan is dat daar de apartheid is afgeschaft. Het is een arm land met geen enkele natuurlijke hulpbron. Projecten om op Libertarische wijze ontwikkelingshulp te geven (wat dat dan ook moge zijn), moeten er dus te vinden zijn. (Zie elders in dit blad een artikel over de Ciskei)

Er is thans een situatierapport gereed. Als U geïnteresseerd bent, en/of mee wilt doen, laat ons dat dan even weten en we zullen U dat rapportje graag toesturen.