Op de recente LOWLANDS conventie kreeg ik van Vince Miller het concept van een boek van Jason Alexander, met als In dit binnenkort te verschijnen boek bespreekt Jason Alexander het OBJECTIVISME, de filosofie die door Ayn Rand is ontwikkeld. Hij is net als ik een groot bewonderaar van deze filosofie. Jason Alexander maakt terecht een duidelijk verschil tussen deze filosofie en de cultus die er van gemaakt is door een aantal “objectivisten”. Hij gaat door op de basis die door Ayn Rand gelegd is en brengt de filosofie een stap verder.

Filosofie is te verdelen in vijf hoofdstukken: Metafysica, Kennisleer, Ethiek, Politiek en Esthetica.

Voor op het laatste, de esthetica, gaat Alexander verder door. Volgens hem is Rand daarin niet ver genoeg gegaan. Dit is niet als verwijt bedoeld maar als het constateren van een feit. Rand heeft dat in haar tijd nog niet kunnen ontwikkelen.

In plaats van zich te beperken tot “esthetica”, zegt Alexander dat we moeten praten over “Creativiteit” en dat wij thans staan vlak voor de “vijfde en laatste geestelijke revolutie van de mensheid”. Waarom dit de “laatste” zou zijn, is mij nog niet duidelijk, maar het is wel zeker dat we nog veel interessante discussies over deze fascinerende ontwikkeling zullen krijgen. In de inleiding van het boek zegt Craig Springer o.a. dat het er op lijkt alsof veel libertariërs meer bezig zijn met politiek dan met VRIJHEID. Wij zouden veel meer bezig moeten zijn met te vechten vóór onze beschaving dan tegen overheden. En dat is iets wat mij zeer de moeite waard lijkt om eens te overdenken gedurende de komende feestdagen.

Mede namens alle redactieleden wens ik u heel prettige feestdagen en alvast een heel gezond, voorspoedig en gelukkig 1988.

Ir. H.J. Jongen sr.

Voorzitter Stichting LIBERTARISCH CENTRUM.