Van 18 tot 23 november was in Kerpen, vlak bij Keulen, het eerste OMF. Deze manifestatie was georganiseerd door Freenetwork, waarvan André Spies de initiatiefnemer is. Veel werk voor het welslagen van dit feest is verricht door Wolfgang Scheel.

Het OMF vond plaats net twee weken na het geslaagde studieweekend van het Libertarisch Studie Centrum in Kalterherberg en de uitreiking van de Benelux Libertarian Award aan de Belgische vice-eerste-minister Guy Verhofstadt.

Daarom was het voor ons moeilijk ons voor het hele festival vrij te maken. We wilden het echter toch niet helemaal missen, en op donderdag 20 november gingen Riet en ik naar Kerpen.

Omstreeks lunchtijd betraden we de “Schuetzenhalle”. Onze eerste indruk was een beetje vreemd. Een grote lege hal met aan het eind een boekenstand met één persoon, en een podium waarop een aantal slaapzakken en wat muziekinstrumenten lagen.

We werden bijzonder vriendelijk ontvangen en daarbij bleek dat er achter deze hal een paar ruimtes waren waarin het festival zich afspeelde. Toen wij aankwamen, was men dichtbij het einde van een sessie over Boeddhisme.

De eerstvolgende lezing van André Spies zou handelen over het eten van rauw voedsel cq. de gevaren van het eten van gekookt voedsel.

Deze lezing bleek verzet te worden naar zondag, zodat we die niet hebben gehoord. Voor ons niet zo erg, daar we hierover al een “privé-lezing” van André hadden gehad.

We kregen daardoor iets meer de gelegenheid om kontakten te leggen met de andere deelnemers. Daarbij viel op de enorm grote verscheidenheid aan personen. Van “punk” tot “driedelig donker streepjespak” (als dat al een maatstaf is!).

De eerste sessie die we echt meemaakten, was een praktische oefening in “rebirthing”. Hoewel we de lezing over deze methodiek op de vorige dag niet hadden gehoord, besloten we om de sprong te wagen en toch mee te doen.

Het bleek te gaan om een soort ontspanningsoefening met behulp van diepe ademhaling. Hoewel sceptisch, moet ik toegeven dat er toch frappante reacties van de deelnemers kwamen. Het voert te ver om daar hier op in te gaan.

De trainer, Achim Wolschner, bracht het heel interessant en na afloop heeft hij zich bereid verklaard om deze methodiek ook eens in Nederland of België te demonstreren. Een kompleet ander onderwerp werd daarna behandeld door een natuurkundige uit Berlijn, Sven Mielordt. _ Hij sprak over tachyonen en vrije energie. Voor de ontwikkeling daarvan heeft hij al 600.000 mark bij elkaar (geheel op de vrije markt en geen subsidie!). En er zijn al octrooien aangevraagd. Hij bracht het onderwerp zeer overtuigend. Zelf moest ik gedurende de lezing denken aan de motor van John Galt! (Atlas Shrugged)

De (late) avondsessie werd weer gegeven door Achim Wolschner en was een seminar over de oorzaken van de oorlog. Via heel andere wegen kwam hij ook tot dezelfde conclusie als Ayn Rand in haar essay The roots of war, namelijk dat individuen geweld tegen elkaar initiëren. Zolang we dat accepteren van individuen, of van de “overheid”, zal dat niet ophouden aan de grens. En dan is er oorlog.

De vrijdag was geheel gewijd aan financiële zaken. Goudstandaard, geldvrijheid, geldsystemen, renteproblematiek e.d.

Tussen de bedrijven door werd er voor eenvoudig maar goed en goedkoop eten gezorgd. Natuurbrood met kaas, koude schotels, reformzuurkool e.d.

Wij vonden het jammer dat we op dit zeer gevarieerde festival niet nog wat langer konden blijven.

Het aantal deelnemers varieerde ook van sessie tot sessie tussen de 25 en de 50. Men verwachtte in het weekend grotere aantallen, dan was er ’s avonds ook muziek. In totaal zullen wel een 200 personen het festival bezocht hebben.

Een volgende keer hopen we er beslist langer bij te zijn, en ook dat we er dan meer Belgen en Nederlanders zullen zien.

1 REACTIE

Comments are closed.