Is het u ook opgevallen dat het LIBERTARISME steeds meer in de media wordt genoemd?

Enkele jaren geleden gebeurde dat helemaal niet, maar de laatste tijd zien we dat regelmatig. Vaak als een losse opmerking, maar steeds meer dat er echt over geschreven wordt. De “privatisering” heeft daaraan een grote bijdrage geleverd.

Dat betekent dat er wat aan het veranderen is. Steeds meer mensen gaan daardoor minder vreemd tegenover ons staan. Het begrip “Libertarisme” gaat leven.

Misschien gaat het nu wel die kant op dat de media er niet meer omheen kunnen om er over te rapporteren. En dan zou de groei van het libertarisme wel eens in een veel hogere versnelling kunnen komen. De invloed van de media is immers bijna niet te overschatten. Zij kunnen iets maken of breken. Zie maar eens hoe ze bij voorbeeld in de Verenigde Staten bereiken dat een president (Nixon) naar huis gestuurd wordt, of hoe een presidentskandidaat (Hart) zijn aspiraties moet opgeven.

Eén van de sterkste wapens van “de pers” is het doodzwijgen van iets of iemand. Als de media iets willen doen vergeten, zwijgen ze er gewoon over. Het blijkt dan dat ook in “de maatschappij” al vlug er niet meer over gedacht of gesproken wordt. Hoe heeft, generaliserend gesproken, de pers niet gejuicht dat in Perzië de sjah werd weggejaagd. En zie eens wat ervoor in de plaats is gekomen!

Al begint er nu over het libertarisme gepubliceerd te worden, we zijn er nog lang niet.

Het blijkt nog steeds dat het nog helemaal niet gelukt is om onze filosofie duidelijk over te brengen.

Zie als voorbeeld maar het artikel dat Job de Klepper schreef in het maandblad DE VRIJE GEDACHTE, (zie elders in dit nummer), en dat toch komt uit een hoek die het libertarisme niet kwaad gezind is. Omdat dit een goed voorbeeld is van de wijze waarop het libertarisme kan overkomen, besteden we er in dit nummer aandacht aan. Wij hopen dat dit zal bijdragen tot meer begrip.

Ir. H J. Jongen Sr.

Voorzitter Stichting Libertarisch Centrum