Hoe komt het dat zo weinig mensen weten wat SDI betekent? Als je daarentegen over “Star Wars” praat, meent bijna iedereen te weten dat dat een oorlogssysteem is dat de Amerikanen in de ruimte willen ontwikkelen.

Het idee achter SDI (Strategie Defence Initiative) is het ontwikkelen van een soort “scherm”, waardoor vijandelijke raketten niet op je eigen grondgebied kunnen komen. Rusland heeft al iets dergelijks en de VS willen dat nu ook gaan ontwikkelen.

Als de Amerikanen er in slagen om hun schild werkbaar te krijgen, hebben de Russen niet meer zoveel aan hun overmacht. Daarom is het hen zoveel waard om die Amerikaanse ontwikkeling te stoppen en daarvoor zijn ze bereid heel wat concessies te doen. De grote Topconferentie wordt daar prachtig voor gebruikt. Tegen de tijd dat u dit leest, weet u misschien al de resultaten. Los daarvan is het zinvol om ons eens af te vragen of het maken van afspraken zin heeft met partijen die zich aantoonbaar er toch niet aan houden. Behalve de contractbreuk in de ingewikkelde SALT-overeenkomsten weet bijna iedereen dat men in Rusland zich niets aantrekt van de afspraken over de mensenrechten die in Helsinki gemaakt zijn.

Ook kan men zich afvragen of het gepraat over ontwapening wel klopt met de versterkte militaire druk van Rusland in Afghanistan, en de vergrote druk van de laatste maanden in Polen, Nicaragua en Angola. Is dat die ene hand van de goochelaar die bepaalde dingen laat zien om de aandacht af te leiden van de andere hand die ondertussen de truc uitvoert?

En toch is de uitkomst van deze Topconferentie van heel groot belang voor de toekomst van de wereld. Ik hoop er na de afloop nog eens op terug te komen. Vandaag wil ik alleen nog stellen dat oorlog of vrede niet afhangt van een aantal raketten of andere wapens. Dit hangt af van de basisfilosofie die een samenleving algemeen accepteert. Als deze het recht op eigen leven van de medemens in praktijk brengt, zal er vrede zijn. Als dat recht niet volledig wordt erkend, zal er oorlog komen.

Ik kan iedereen aanraden om nog eens het essay van Ayn Rand, The Roots of War te lezen. Dit zal zeer verhelderend werken en weer beter doen beseffen dat alleen een Libertarische samenleving ons de zo gewenste vrede zal geven.