Tot onze spijt was het wegens persoonlijke en technische redenen niet mogelijk het normale julinummer van de Vrijbrief uit te geven. Om onze lezers toch niet geheel in de steek te laten hebben we daarom besloten om alsnog een uitgave in zomertenue te produceren, die voor abonnees een toegift vormt boven de acht nummers van hun jaarabonnement.

Met het aanbreken van de zomer is een einde gekomen aan het eerste volledige seizoen van Libertarische activiteiten in Nederland. Slechts weinigen zullen kunnen stellen, dat het is geworden wat ze er zich aan het begin van hadden voorgesteld. Toch zou het onjuist zijn om met al te veel pessimisme terug te zien. Er zijn vijf landelijke bijeenkomsten gehouden, een aantal kringen en studiegroepen opgericht en er is een Libertarisch Boekcentrum gekomen. Het op poten zetten van een organisatie is iets waar geen van de betrokkenen ervaring mee had en een beweging die zo sterk de nadruk op de individuele vrijheid legt, ligt natuurlijk óók wijd open voor individuele tegenstellingen. In ieder geval is het zo dat alle betrokkenen een ervaring rijker zijn en het ligt in de bedoeling dat binnenkort een aantal mensen in.conclaaf gaat om ervaringen uit te wisselen, elkaar kritiek naar het hoofd te slingeren, vrede te sluiten en een draaiboek te schrijven voor het volgende seizoen !

We hopen U er in ons volgende nummer, dat U eind september tegemoet kunt zien, verslag van te doen. Als U zelf nog kritiek, suggesties of wensen hebt, dan kunt U ze naar Pb.5747 sturen, hoe meer hoe liever. Wij zorgen, dan wel dat ze ter bestemder plaatse komen.

Prettige Vakantie!