Toespraak door Jim Turney, Voorzitter van de U.S. Libertarian Party

“In de hele wereld zie je vermindering van overheidsinvloeden in het persoonlijk leven van mensen en bedrijven. Er komt minder nadruk op collectivisme, terwijl er een wederopstanding van de klassiek-liberale opvattingen is. Men stapt af van Keynes en herontdekt de libertarische principes van Hayek, Friedman en von Mises. Tekenend is dat Jim Buchanan, die net de Nobelprijs voor Economie heeft gekregen, ook een libertariër is. En niet te vergeten dat hier in België Gustaaf de Molinari in vroeger tijden al over libertarische principes schreef. Trouwens, wat dacht u van zo’n prachtige stad als Brugge? Zij kon zo belangrijk en groot worden omdat toentertijd de markt vrij kon werken. Er was toen geen overheid die van alles regelde en ook geen overheid die ’s werelds eerste aandelenbeurs organiseerde.

Waar 30 jaar geleden Russische tanks Boedapest binnenvielen, is daar nu en in de rest van het Oostblok, geleidelijk ook steeds meer opgang naar wat vrijere marktprincipes: het communistische experiment heeft niet gewerkt.

In de V.S. probeert de Libertarische Partij nu op allerlei posten libertariërs te laten verkiezen om zo meer invloed te krijgen, en dat zonder al te radicaal moeilijk, omdat er in de V.S. geen parlementair systeem is zoals Nederland en België dat kennen. Er zijn, zoals u weet, maar twee grote partijen en één ervan wint. Vandaar de tactiek om op allerlei bestuurlijke niveaus libertariërs te krijgen. In Nederland en België kunnen de libertarische ideeën veel gemakkelijker binnen de landelijke politiek komen.

Vandaar ook dat het zo goed is dat er in België een man is, die het liberale weer terugbrengt in een liberale partij! Daarom, Guy Verhofstadt, bied ik u graag deze plaquette die hoort bij de toekenning van de Libertarian Award.”

Samenvatting door Louk Jongen