Toespraak van J.W. Middendorf, U.S. ambassadeur bij de EEG, Brussel

“De principes van de vrije markt krijgen steeds meer invloed over de gehele wereld. Na jaren van vernietigende verslaving begint de wereld zich los te schudden van de verdovende shot ‘big government’.

Kapitalisme is niet langer een scheldwoord maar wordt in toenemende mate gezien als een systeem dat verlichting kan geven aan economieën die verkracht zijn door overheidsinterventies.

Deze veranderingen komen overeen met de idealen van Ludwig von Mises, de belangrijke Oostenrijkse econoom wiens tradities bevorderd worden door het Ludwig von Mises-Instituut van België, en door de Nederlandse en Belgische Libertarische Centra”, aldus Ambassadeur Middendorf op het banket, georganiseerd op 4 november ’86 ter gelegenheid van het uitreiken van de Libertarian Award 1986 aan de Heer Guy Verhofstadt.

Hij gaf dan voorbeelden van privatiseringen die nu in Europa en andere landen plaatsvinden om de verandering in filosofie aan te geven. Volgens hem geeft privatisering een groeiende ontgoocheling met ‘big governmnt’ als hoofdverzorger van goederen en diensten weer. Hij benadrukte tevens dat lagere belastingen, naast het effect van economische prikkels, ook hogere inkomsten voor de staat betekenen omdat daardoor initiatief en ondernemerschap aangemoedigd worden en zwart geld en de zwarte markt weer ‘wit’ worden.

Om deze stelling te bewijzen verwees hij naar het onderzoek van George Gilder, naar de belastingverlaging van 1979 in Groot-Brittannië, alsook naar studies van Lawrence Lindsey, Universiteit van Harvard, van belastingverlaging in Amerika, en van Alvin Rabushka en Bruce Bartlett van belastingbeleid in vele ontwikkelingslanden.

Tenslotte haalde ambassadeur Middendorf een uitspraak aan van de Amerikaanse president Reagan: “Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de wereld een experiment ondergaan waarin twee fundamentele ontwikkelingsmodellen beproefd zijn. De ene is gebaseerd op centrale planning en hoge belastingen, en de ander op vrij ondernemerschap en lage belastingen. De uitkomsten van dit experiment zijn nu bekend: vrijheid werkt.”

Samengevat door Jan Smid