In 1988 zullen in de VS weer de grote verkiezingen plaats vinden. Dan is de tweede periode van vier jaar van Reagan weer om, en kan hij niet meer opnieuw tot president gekozen worden. Overigens blijft de vraag of hij het zo lang zal uithouden.

Reeds lang gingen er geruchten dat Reagan wel eerder zou aftreden om daardoor zijn vice-president George Bush reeds tot “zittend” president te maken. Uit ervaring weet men dat dan de kans om gekozen te worden het grootst is. Dit spel zou men spelen om de Republikeinen aan de regering te houden. Want net als de Democraten hebben ook de Republikeinen (nog) geen goede alternatieve kandidaten.

Door de problemen met “Irangate” is dit plan echter moeilijker uit te voeren. Immers nu zou niemand geloven dat Reagan aftreedt om gezondheidsredenen. Men zal dat aan de schandalen betreffende de wapenleveranties wijden. En dat is geen “eervolle” wijze er mee uit te scheiden.

De LP, de Libertarische Politieke Partij zal ook weer aan de verkiezingen meedoen. De LP is de laatste jaren zeer sterk achteruit gegaan. Grote aantallen libertariërs twijfelen er namelijk aan of de politiek wel de juiste weg is om ons ideaal te verwezenlijken. Over de voor- en nadelen daarvan zullen we later nog wel eens terugkomen. Eén ding is wel zeker, en dat is dat door aan de politiek mee te doen, krijgt het libertarisme meer bekendheid via alle media dan op welke andere manier ook. Blijft uiteraard de vraag of dat voldoende reden is om aan dat spel mee te doen!

De voorzitter van de LP is op dit ogenblik Jim Turney die ook in Europa bekend is. Jim is de eigenaar van Liberty Audio Video en neemt steeds de Libertarian International conventies op tape op. Wij verwachten hem weer op de LOWLANDS conventie in KALTERHERBERG van 21 tot 25 october.

In de VS is men op dit moment bezig met de interne gevechten in de diverse partijen. Het maken van de programma’s en de strategie, en het kiezen van de kandidaat die ze in de grote verkiezingen naar voren schuiven.

Ook de LP zal dus een Presidentskandidaat gaan benoemen. Dit gaat gebeuren op een congres dat gehouden gaat worden in Seattle van 2 tot 6 september. De personen die zich daarvoor verkiesbaar hebben gesteld zijn:

– Dr. Ron Paul. Deze is vroeger een republikeins “congressman” uit Texas geweest en heeft daardoor nogal wat politieke ervaring. Sommigen vinden dat een voordeel, anderen net een nadeel. Ron Paul heeft ook reeds grote bekendheid, niet het minst door zijn publicaties voor een gouden standaard. Sommige doorgewinterde libertariërs twijfelen door zijn politiek verleden er aan of hij wel een “echte” libertariër is!

– Russell Means. Hij is van geboorte een Amerikaanse Indiaan en bekend door de protest-organisatie van een paar jaar geleden in Wounded Knee. Hij is een groot voorstander van zelfbestuur voor de indianen.

– Andre Morreau stelt zich beschikbaar voor het vice-presidentschap. Hij was een gekozen lid van de wetgevende macht in Alaska.

Over het verdere verloop hopen we u op de hoogte te houden.

Zoals reeds gezegd zijn de partijen thans bezig met zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Van een oom uit Amerika kreeg ik inzage in een interne voorverkiezing van de Democratische partij. Het is wel interessant om daar iets over te vertellen.

Alle leden krijgen een brief met een verkiezingsformulier en worden daarin aangemoedigd om te zorgen voor een “totale Democratische overwinning”. Het stembiljet bestaat uit drie delen:

1). Het eerste deel geeft ruimte om te vertellen hoeveel geld je gaat storten om de partij aan die overwinning te helpen.

2). Het tweede deel vraagt je mening over twee zaken. Uiteraard om aan te geven wie je zelf (uit een lijst) de beste presidentskandidaat vindt. Maar ook kun je in een lijst aankruisen wie van de volgende Republikeinen de “grootste bedreiging” is voor een Democratische overwinning!

De redenering daarbij is dat hoe eerder men op de tegenstander inspeelt, hoe meer kans er is op de eigen overwinning. Daarom vraagt men dan ook in de toelichting om voor de “eigen” kandidaat die persoon aan te strepen, waarvan men denkt dat hij de republikeinse kandidaat het beste kan verslaan!

Dit is kennelijk een belangrijker argument dan het kiezen van een persoon met principes! Bovendien, zegt men, streep niet alleen die persoon aan die onze moeilijkste tegenstander is, maar tevens waarvan je denkt dat hij de “slechtste” president zou worden, namelijk de persoon die het meest op de ingeslagen weg van Ronald Reagan zal doorgaan.

3). Het derde deel is het meest interessante. Het geeft een aantal Democratische programmapunten en vraagt om aan te strepen welke je het belangrijkste vindt.

Het zal bekend zijn dat Republikeinen ook wel “conservatieven” en Democraten ook wel “liberalen” (liberals) genoemd worden. Nu heeft het woord “liberal” niets meer te maken met wat we in de Benelux onder “liberaal” verstaan. Zelfs hier is er van de vrijheid, en zeker van de individuele vrijheid bij de verschillende “liberale” partijen nog maar weinig over. Maar zo duidelijk dat de “liberals” in de U.S. de socialisten zijn als het uit het programmapunten blijkt, heb ik het nog nooit gezien. Daarom is het wel interessant om ze hier eens te noemen:

a). Verdediging van Sociale Zorg en Medische Zorg voor de ouderen in de VS.

b). Uitvoering van de Gelijke-Rechtenparagraaf en eis sterkere wetten voor de rechten van de vrouw,

c). Nakomen van SALT II-overeenkomst en onderhandelen met de Sovjet Unie voor verdere wapenbeperkingen.

d). Uitvoeren van grote reducties in militaire- en wapenprojecten.

e). Voer strengere sancties in tegen de apartheidsystemen in Zuid-Afrika.

f). Maak afstand tussen rijk en arm kleiner,

g). Verklein het begrotingstekort,

h). Vergroot fondsen voor opleiding en training voor minderheidsgroepen.

i). Elimineer honger en daklozensituatie,

j). Stop met sluiten van boerderijen en financier de landbouwschuld.

k). Elimineer onfaire handelspraktijken op de internationale markt.

l). Stop research en ontwikkeling van het “Star Wars”-ruimteverdedigingssysteem van Reagan.

Deze opsomming laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

We zien de verdere ontwikkelingen in de VS met veel belangstelling tegemoet. Niet het minst omdat wat daar gebeurt een grote invloed heeft op de toekomst van de rest van de wereld.

(Na het ontvangen van bovenstaand artikel werd bekend dat als 3e candidaat James Libertarian Burns is aangemeld. De heer Burns meent dat men zich vooral op enkele staten moet concentreren.

Toen de heer Burns zich in Vermont verkiesbaar wilde stellen waren er veel moeilijkheden om op de “ballot” geplaatst te worden. Om die moeilijkheden te overwinnen heeft hij toen zijn middelste naam veranderd in Libertarian!) (redactie)