Gehouden op 5 en 6 september 1987 in een stacaravan te Oosterhout (N.-Br.).

Het weekend van 5 en 6 september 1987 heeft een primeur opgeleverd: het eerste Libertarische Jongerenweekend.

Acht enthousiaste en onvermoeibare deelnemers kwamen bijeen om een gezellig weekend met elkaar door te brengen. Dit experiment van collectief samenzijn (of libertarisch leven?) is een groot succes geworden: gezamenlijk werd de tafel gedekt, broederlijk de afwas gedaan en de onderlinge solidariteit climaxeerde tijdens de noodzakelijke schoonmaakbeurt op zondagmiddag.

Het weekend werd gebruikt om diepgaand te discussiëren tijdens lange wandelingen in de bosrijke omgeving. Ik schets hiermee wellicht een te idyllisch beeld van deze gebeurtenis; de waarheid gebiedt mij te melden dat de sereniteit van het gesprek regel- en overmatig werd verstoord door een welhaast ongezonde belangstelling voor het boompje-klimmen en de geneugten van het pluimbalspel. Ook de drankvoorraad was niet lang bestand tegen de intensiteit waarmee sommige (m.n. Vlaamse) deelnemers dit liederlijke samenzijn hebben beleefd.

Waar heeft het nu allemaal toe geleid?

Stefan van Glabbeek heeft het op zich genomen een volgend weekend in het voorjaar van ’88 te organiseren. Tijdens het weekend zal één onderwerp aan de orde komen. De deelname van niet-libertarische jongeren zal worden nagestreefd.

Er is gekozen voor een strategie ‘van de kwalitatieve groei’; voorlopig wordt uitgegaan van 12-15 deelnemers (bij gelijke geschiktheid wordt aan vrouwelijke personen voorrang verleend) zodat een tweede caravan bevolkt kan worden.

Kortom, ik kan u met vreugde meedelen dat libertarisme, ook na dit weekend, nog alle toekomst heeft.