Verslag van het weekend georganiseerd door het Libertarisch Studie Centrum in Faulx les Tombes.

Het L.S.C. organiseerde van 2-4 november 1984 voor de eerste maal een weekend in Faulx les Tombes, een klein plaatsje met een leuk kasteel in het mooie dal van de Samson, juist ten oosten van Namen. Het L.S.C, probeert oplossingen te vinden voor de vele vraagstukken waar elke libertariër mee worstelt. Een aantal Belgen en Nederlanders werken erin samen.

Het dal van de Samson is een van de gebieden in Europa, waar reeds in het verre verleden mensen woonden, verwant aan de Cro-Magnon-mens. Ze woonden in grotten en leefden van de jacht. De onderzoekingen in deze grotten geschieden onder leiding van de eigenaar en zonder overheidssteun!

De bijeenkomst werd door een enthousiast stel mensen bezocht die over alle ter tafel gebrachte problemen meedachten. Er waren veel jonge mensen. Jongeren en ouderen waren steeds samen bezig. Het weer was voortreffelijk! De inwendige mens werd goed verzorgd en door de herfst was de omgeving zeer kleurrijk!

Vrijdagavond werd besteed aan het kennismaken met elkaar. Zaterdagmorgen hield Ir. H.J. Jongen een inleiding over “Wat is Libertarisme”, speciaal voor de nieuwelingen. Daarna hield de heer H. Hietink voor de gehele groep een lezing over het onderwerp “Libertarisme in de Politiek” met als centrale vraag “Kun je als libertariër in de actuele politiek een plaats innemen zonder dat je met je overtuiging in de knel komt?” Hij zette uiteen hoe een mens kan kiezen voor een zich afzijdig-houden, een soort kluizenaarshouding, of voor een actief deelnemen aan de samenleving, in het bijzonder ook op politiek gebied. Hij gaf voorbeelden en zette uiteen hoe hij een zeer bewuste keuze had gemaakt.

’s Middags bezochten we eerst de grotten in Goyet. Er zijn twee gedeelten, een deel met veel druipsteenformaties en een deel waar in de prehistorie reeds mensen gewoond hebben.

Daarna hield Dr. F. van Dun een lezing over “Het Fundamentele Rechtsbeginsel”. Het kenmerk van het Libertarisme is dat men onrechtmatig geweld afwijst. Dit geweld kan zowel door de staat als door een privépersoon uitgeoefend worden. Beide zijn onjuist. De mens is in staat voor zichzelf normen op te stellen, die echter niet voor iedereen kunnen gelden. Binnen familieverbanden, waar ook affectieve banden aanwezig zijn, is men bereid normen te accepteren. Zodra de staat of een grote groep van mensen anderen normen gaat opleggen, blijkt dit niet te werken.

’s Avonds werden er diverse besprekingen gehouden, z.g. workshops. De heer L. van Stekelenburg sprak over de “Noodzaak van een eigen subcultuur”, en de heer E. Verhuist en de heer J. Smid over “Verdediging”.

Zondagmorgen bezochten een aantal mensen een Benedictijns klooster, waar de orthodoxe liturgie beoefend wordt en de overigen de diverse workshops.

De heer R. van Glabbeek stelde het probleem “Libertarisme en Wereldvrede” aan de orde. De heer E. Verhulst “Militaire dienstplicht en defensie” en de heer W. van Hulten “Gratis Gezondheidszorg!?”

Dit verhaal zou veel te lang worden als alles in extenso besproken wordt. Bovendien is Uw verslaggeefster niet in staat om op twee plaatsen tegelijk te zijn. Wel wil ik nog vermelden dat er een uitgebreide verzameling boeken over Libertarische onderwerpen te koop waren een een groot bord met krantenknipsels te lezen was. De zondagmiddag werd door een groot aantal mensen nog besteed aan een fijne wandeling, de overigen keerden eerder huiswaarts.

Conclusie: een goed weekend; door velen werd de hoop uitgesproken dat er volgend jaar weer een zal worden georganiseerd.