Er gebeurt zoveel in het Libertarisme dat er op deze plaats te weinig ruimte is om alles te noemen.

De BRIEVENACTIE van het vorig nummer heeft al resultaten opgeleverd. Diverse abonnees hebben deze kans aangegrepen om kennissen waarmee ze lang geen contact hadden, weer eens iets van zich te laten horen.

Als u dat nog niet gedaan hebt, doe het nu. Mocht u nog meer voorgedrukte brieven willen hebben, dan kunt u die bij ons krijgen.

Voorbereidingen voor de LOWLANDS-conventie in het najaar zijn in volle gang. Inschrijvingen komen al binnen. Sprekers hebben toegezegd. Het wordt heel interessant en gezellig. Als u brochures wilt verspreiden, kunt u die bij ons aanvragen.

De voorbereidingen voor de WERELDconventie in 1988 zijn ook al gestart. Deze conventie zal gehouden worden in ZUID-AFRIKA, mogelijk in Swaziland en waarschijnlijk begin augustus. Een tocht naar het bekende Kruger Wildpark staat al op het programma. Karl Hess komt als spreker. Begin nu al te sparen en stuur ons uw suggesties. Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan libertarische ‘Bank-en Geldsystemen’. Er komen al LIBERS, PECU’S, SPOONERS, en de systemen LETS, KUVOG en ACES. Stof voor enkele interessante artikelen voor volgende nummers.

Ik zou nog willen schrijven over de verkiezing van de presidentskandidaat van de Amerikaanse Libertarian Party, over een Nieuw Convenant voor Onafhankelijke Individuen, over Jason Alexander en zijn NEO-OBJECTIVISME, over de door onze Awardwinnaar Harry Schultz opgerichte Freedom INC., over een LIBERTARISCH BULLETINBOARD, over de oprichting van een Libertarisch Spreker Uitzendbureau, en nog veel meer. U houdt dat te goed.

Ir. H.J. Jongen SR.

Voorzitter Stichting LIBERTARISCH CENTRUM