De toespraak van Milton Friedman ter gelegenheid van de verhuizing van de REASON FOUNDATION, heb ik met heel veel genoegen gelezen. Vandaar een uitgebreide bewerking in dit nummer.

In zijn speech geeft hij duidelijk aan dat de geschiedenis leert dat een bepaalde filosofie wel een 70 à 90 jaar voorloopt voordat deze zich in de maatschappij weerspiegelt, de politiek dezelfde richting uitgaat en de mensen er naar gaan leven.

Dat betekent dat Libertariërs, of mensen die dicht bij de libertarische filosofie staan, in feite voorop lopen in het scheppen van een betere maatschappij. Het betekent ook dat we niet te vlug moeten wanhopen en dat het belangrijk is dat we volhouden. Zonder vol te houden zullen we een situatie van Vrijheid, Vrede en Verantwoordelijkheid nooit bereiken.

Dit alles zal voor u als abonnee ook prettig overkomen. Het lijkt me fijn voor iedereen om van iemand als Friedman te horen dat we op de goede weg zijn. Fijn om tot de “voortrekkers” te behoren en niet tot de groep die altijd overal achteraan komt. Uiteraard is dat niet altijd even gemakkelijk. De kritiek van anderen is vaak onplezierig. Soms worden we voor excentriek versleten, of voor de bekende “bierkaai vechters”. Friedman kan ons door zijn verhaal een hart onder de riem steken en ons helpen aan te tonen dat WIJ de realisten zijn.

Daarom wil ik U, abonnees, graag eens zeggen dat ik uw steun bijzonder waardeer. Doordat u steeds weer meedoet, maakt u het verschijnen van de VRIJBRIEF mogelijk. Dit helpt om onze filosofie meer bekendheid te geven en om elkaar te corrigeren. Dat deze maatschappij schreeuwt om verandering is voor een ieder duidelijk. Uw medewerking is voor het realiseren daarvan onontbeerlijk. Hartelijk dank.

Ir. H.J. Jongen Sr.

Voorzitter Stichting Libertarisch Centrum