Het lijkt er op alsof er aan de Vrije Zones niet veel meer gedaan wordt. Deze gedachte is niet juist ook al zitten we in de voortgang ermee in België en Nederland in een soort overgangsfase. In België zijn er zones aangewezen. De besturen ervan beginnen nu vorm te krijgen en de mogelijkheid voor de eerste bedrijven om de zones te betrekken komen voor gaats. In Nederland is er gedurende 1983 zoveel publiciteit geweest dat praktisch iedereen over D-Zones gehoord heeft. De Nederlandse regering, misschien gedeeltelijk door druk vanuit de EEG, heeft de D-Zones voorlopig op een dood spoor gezet. Zij menen toch wel te kunnen dereguleren, ondanks dat door het Europees Instituut is aangetoond dat hen dat niet kan lukken. Wij zijn zeer benieuwd wat er gaat gebeuren als de Belgische Zones successen gaan laten zien.

In België en in Frankrijk wordt gewerkt aan het oprichten van zusterorganisaties van de DZM stichting. In Duitsland wordt door verschillende gewesten in samenwerking met DZM en Europees Instituut onderzocht hoe men daar een D-Zone zal starten.In Italië speelt hetzelfde voor Genua en Napels. DZM is thans ook bezig met het adviseren van enkele bedrijven die zich eventueel in de vrije zones willen vestigen. Een nieuwe en aanvullende activiteit waaraan DZM in 1984 ook denkt te gaan werken, is PRIVATISERING NI. door allerlei taken die thans door overheidsinstanties gedaan worden over te hevelen naar het efficiëntere en goedkopere privé-terrein zouden we een grote bijdrage kunnen leveren aan een vrijere maatschappij. We zuilen daar in volgende nummers nog op terugkomen.