Het libertarisme is een groeiende wereldbeweging. Steeds meer mensen gaan de immoraliteit van de gangbare politieke stelsels inzien. Of het nu links of rechts is, steeds moet er iemand opgeofferd worden ten behoeve van iemand anders. Alléén het libertarisme brengt een stelsel waarin niemand opgeofferd hoeft te worden voor wie dan ook. Daarom is het dan ook het enige morele stelsel dat op het ogenblik bestaat.

Toch zijn er nog maar een handje vol personen die het libertarische vrijheidsideaal kennen en begrijpen.

Als we echter ons ideaal sneller willen bereiken of benaderen, dan is een eerste vereiste dat veel meer mensen te weten komen waar we het over hebben. Alleen dan wordt het mogelijk dat we in een wereld terecht komen waarin geen (of bijna geen) geweld wordt gepleegd en waarin vrede is.

Nu zijn de meeste libertariërs echte individualisten, die allen (terecht), hun eigen plannen, wensen, hobby’s enz. hebben. Maar zelfs voor al die individuen is het van belang dat er zoveel mogelijk mensen het libertarisme kennen, en het dan misschien weer verder gaan verbreiden. Als minimum zal het onze markt voor allerlei plannen en acties vergroten.

Het is daarom goed dat ieder op zijn manier probeert om het libertarisme te laten groeien. En als hij geen zin heeft om daar actief mee bezig te zijn, is dat zijn goed recht.

Als u er echter wel wat aan wil doen, lijkt het mij verstandig om eens na te gaan of acties of plannen van anderen uw eigen plannen kunnen helpen. De resultaten van beiden zullen dan met minder inspanning groter kunnen zijn. Het Libertarisch Centrum is graag bereid om als coördinator op te treden. Laat ons uw ideeën eens horen, en u hoort van ons wat wij denken te kunnen doen.

Bij een gesprek over dit onderwerp op de Kring Schiedam bleek onlangs dat bijna alle wensen van de libertarische aanwezigen beter of sneller vervuld zouden kunnen worden als we veel meer abonnees op de Vrijbrief zouden hebben.

Daarom stellen we ons voor om in ieder geval het “project abonneewerving” regelmatig aandacht te gaan geven.

Vandaag daarom een begin met twee vragen:

1.) Zou u kans zien om één nieuwe abonnee te werven? Hoe kunnen we u daarbij helpen? Voor elke nieuwe abonnee die via u komt, zullen we uw abonnement met een nummer verlengen. Stel je voor dat alle abonnees dat zou lukken!!

2.) Hebt u ideeën voor acties die wij kunnen doen om nieuwe abonnees te werven? U krijgt in ieder geval van ons een antwoord. (persoonlijk of in deze rubriek). Ook voor ideeën die we kunnen laten werken, zullen we uw abonnement verlengen.