Vaak, te vaak, horen we mensen opmerken dat ze vinden dat ze toch niets aan de toestand in de wereld of aan de politiek kunnen veranderen.

Het gevolg van deze mening is meestal dat men zich ook maar zonder meer, weliswaar ontevreden, neerlegt bij de situatie zoals die ontstaan is.

En toch is het niet juist dat men er “niets” aan kan doen. De toestand die er is, is ontstaan door alles wat alle mensen gedaan hebben, of nagelaten hebben om te doen. Elke persoon op zich heeft daar zijn invloed op gehad en heeft nu invloed op de toekomstige ontwikkelingen. Zowel op de ontwikkeling voor zichzelf als op die voor de hele maatschappij. Natuurlijk is de invloed van één persoon op de gang van zaken in het land of de wereld meestal zeer gering. Ook al zijn er personen die een heel grote invloed hebben, uw invloed op uw eigen leven is miljoenen malen groter.

De eerste en belangrijkste stap die we kunnen doen om onze eigen toekomst in de maatschappij beter te sturen, is er voor te zorgen dat we geïnformeerd zijn. Dat we begrijpen wat er gebeurt en waarom. Alleen dan kunnen we de beslissingen nemen die ons in de gewenste richting brengen.

De hoeveelheid informatie die op ons afkomt is al enorm groot en dat neemt nog steeds toe naarmate we verder in de informatiemaatschappij terecht komen. Daarom is het van belang selectief te zijn en vooral kritisch ten opzichte van mededelingen en toezeggingen van politici.

Weet u nog dat er beweerd werd dat er in Nederland geen “sociaal-fiscaal” (SOFI) nummer zou komen? Wel, zoals in de VRIJBRIEF voorspeld, er is nu beslist dat het er wel komt, en dus de grip op uw persoonlijk leven wordt weer groter. Om met Ayn Rand te spreken: “Check alles, en als u het gecheckt hebt, check het dan nog eens”.

De VRIJBRIEF verstrekt u informatie die u elders niet vindt. De VRIJBRIEF verstrekt u gegevens om informatie te beoordelen. Ook kunt u uw mening er in naar voren brengen of reageren op de inhoud.

De VRIJBRIEF wil hulpmiddelen aandragen om tot goede inzichten te komen. Hoe meer lezers daar gebruik van maken en er op reageren, hoe waardevoller het wordt.

ir. H.J. Jongen sr.

Voorzitter Stichting LIBERTARISCH CENTRUM