Een aantal maanden geleden heb ik op deze plaats belicht hoe het gaat met de groei van het libertarisme in België en Nederland.

Daarbij bleek dat die groei positief is; ook al zouden wij wel willen dat het tien keer zo snel ging! De vraag blijft immers of het wel sneller kan met een beweging die streeft naar een beter moreel gedrag van alle mensen. Wij willen immers dat ieder mens de vrijheid van ieder ander mens erkent en daarnaar handelt. (Dat lijkt logisch, maar heel weinig mensen brengen het echt in de praktijk!)

In dit nummer kunt u een verslag lezen over de bijeenkomst van de Europese vertegenwoordigers van Libertarian International in Amsterdam (31 januari 1987). Daaruit blijkt dat de groei van het libertarisme ook in de andere Europese landen positief verloopt.

Degenen die ook de nieuwsbrief van Libertarian International ontvangen, kunnen lezen dat ook in “de rest van de wereld” het libertarisme steeds meer aanslaat. Zo zijn er nu o.a. ook locale vertegenwoordigers van L.I. (Reps) in Pakistan en in Japan.

Het feit dat we dagelijks in de krant wel iets over privatisering kunnen lezen, is een bewijs van deze positieve groei. Immers de privatiseringsgolf is duidelijk door de libertarische beweging op gang gebracht. Vooral in Engeland en Frankrijk worden op dit gebied grote resultaten behaald.

In diezelfde kranten kunt u echter ook lezen dat de macht die Big Brother op de individuen uitoefent, steeds meer versterkt wordt (fiscus, die nog meer bevoegdheden krijgt om bij anderen, o.a. uw bank, inlichtingen over u op te eisen; Sofi-nummer dat steeds breder wordt toegepast; specialisten die steeds meer gegevens moeten rapporteren; verboden loonsverhogingen; beperking in vrijheid van meningsuiting; beperking in vrijheid van drukpers; etc.)

Er blijft nog heel veel werk te doen om dat alles tot stilstand, of beter nog tot ommekeer te brengen. De gebeurtenis die daarvoor op korte termijn voor gaats ligt, is het Trefpunt op 9 mei (zie pag. 2). Hoe meer deelnemers, hoe vruchtbaarder, en hoe beter we in staat zullen zijn om de volgende stap te bepalen.

Daarom hoop ik op 9 mei velen van u te mogen begroeten,

Ir H.J. Jongen Sr.

Voorzitter St. Lib. Centrum