Er wordt uitgebreid reclame gemaakt over de wijze waarop de Nederlandse regering probeert om sancties tegen Zuid-Afrika internationaal ingevoerd te krijgen.

Eén van de dingen die een regering steeds poneert te doen, is het zorgen voor de belangen van haar “onderdanen”. In dit verband begrijp ik daar niets van.

Want wat is het voordeel van die sancties tegen Zuid-Afrika voor die onderdanen ?

Door instelling van invoerverboden worden in het eigen land al de betreffende producten duurder. Door investeringsverboden wordt de vrije markt geschaad en weer worden producten duurder.

Voor exportverboden geldt dat de werkeloosheid in het eigen land zal toenemen. En dat wordt nog versterkt door de exportverboden van andere EEG landen waaraan halffabrikaten voor deze producten worden geleverd. Door grotere werkeloosheid in ZA te veroorzaken, zullen de zwarte mensen het meest lijden. Er zal meer wanorde ontstaan; een communistische staatsgreep wordt gestimuleerd; de kans op een wereldoorlog wordt vergroot.

Wie kan mij vertellen wat mijn voordeel van deze sancties is? En als ik er geen voordeel van heb, (en u ook niet?) waarom doet een regering dan zulke dingen? En wie heeft er dan wel voordeel van?