Er is weer een decennium om en het kan interessant zijn om eens terug te kijken. Te meer omdat wij in het volgende nummer vooruit willen kijken op de negentiger jaren.

Wat het meest opvalt, is de voortschrijdende aftakeling van het socialisme. Over de hele wereld is het falen van dat systeem te zien. De laatste jaren vooral in Oost Europa en Rusland. Mensen vluchten naar het westen met achterlating van alles wat ze in het socialistische of communistische “paradijs” hadden. Het systeem kan zijn eigen mensen niet meer voeden. Zelfs in Rusland moet men naar een grotere vrijheid om de mensen onder controle te kunnen houden. Men heeft daar heel goed begrepen dat een sterke economie nodig is om een sterk leger te kunnen financieren. En voor een sterke economie is vrijheid nodig. Het westen moet deze vrijheid in het oosten aanmoedigen en voorzichtig argwanend blijven.

In China heeft de oude kliek kans gezien om een ontluikende vrijheidsdrang met geweld de kop in te drukken. Dit betekent een vertraging van het proces, niet het einde. Wat daar begonnen is, broeit verder. In de negentiger jaren zullen we daar meer van merken.

In Europa heeft de EEG “vorderingen” gemaakt. De voorgenomen afbraak van de grenzen is positief. Een supranationale regering zou wel eens heel negatief kunnen werken. De voortgaande overheidsgroei in de meeste landen voorspelt op dit gebied niet veel goeds.

In de Benelux hebben de libertarische gedachten een stevige fundatie gekregen. Nog helemaal niet zo stevig als we dat wel zouden wensen, maar toch met een zekere groei. Hiervan getuigt het overzicht Libertarisme in de Benelux. Internationaal is de positie van het libertarisme versterkt door de fusie van LI en SIL tot de nieuwe I.S.I.L (International Society for Individual Liberty).

We leven in een bijzonder fascinerende tijd.

Redactie en medewerkers wensen dat de toekomst voor u veel vrijheid, gezondheid en geluk zal brengen.