Hun ‘LP. NEWS’ van juli/augustus 1989 publiceert een aantal programmapunten die worden besproken op hun jaarlijkse algemene conventie, dit jaar in Philadelphia van 29 augustus tot 3 september. Hier volgt het hoofdstuk ‘Immigratie’:

Amerika is gegroeid en heeft zich ontwikkeld dank zij het werk van miljoenen immigranten die hun vaderland hebben verlaten op zoek naar een beter leven hier. Het is in het belang van ons allen, Amerikanen, dat de deuren van ons land wijd open blijven staan en wij een vrije toegang aanbieden.

Velen onder ons vrezen dat de sociale-zekerheidsprogramma’s, die hier bestaan, als een magneet zullen werken om immigranten naar Amerika te lokken. Anderen zeggen dat arm zijn in ons land betekent steeds nog te genieten van een hogere levensstandaard dan ooit te verwachten is in eigen land. We zijn het daarmee eens. Dat is echter geen reden om onze grenzen af te sluiten voor hen die op zoek zijn naar vrijheid en een mogelijkheid om vooruit te komen door eigen, eerlijk werk. Het enige wat wel verantwoord zou zijn, is deze sociale programma’s te hervormen of te beëindigen.

Er zijn er ook die vrezen dat immigranten de Amerikanen hun werk zouden ontnemen. In feite zal er echter meer concurrentie komen voor werk, vooral wat betreft de ongeschoolde sector.

Dit zal dan ongetwijfeld leiden tot lagere arbeidskosten, wat uiteindelijk ten goede zal komen aan de Amerikaanse verbruikers in de vorm van prijsverlaging van arbeidsintensieve goederen en diensten. Wie zich het meeste verzetten tegen de ‘open deur’-politiek zijn die arbeidersgroepen die het meeste te winnen hebben van de monopolisering van de arbeidsmarkt. Eens werd Amerika over de gehele wereld gerespecteerd als een symbool van vrede en vrijheid – een land met alle mogelijkheden. De mensen kozen met hun voeten1: ze lieten heel veel achter om naar de V.S. te komen.

Laten we terugkeren tot onze trotse traditie iedereen te verwelkomen die naar ons toe wil komen en, hen alle goeds toewensen en hen toe te laten een bestaan op te bouwen.