Stephan van Glabbeek heeft deze bijeenkomst in Gent bezocht. Hij heeft daar voor publiek in vijf minuten het libertarisme uitgelegd, en ging daarna hierover in discussie met de libertaire anarchist Ludwich Glabeke. Het belangrijkste discussiepunt was de vraag of in zo’n samenleving de rijken rijker zullen worden en de armen armer of niet.

De korte discussie van twintig minuten was niet voldoende om op dit punt tot overeenstemming te komen. Wel was de eindconclusie dat het libertaire anarchisme en het libertarisme twee totaal verschillende systemen zijn.

Libertaire anarchisten zijn in de eerste plaats socialisten. Ze willen echter niet een samenleving waarin de staat alle producten binnenkrijgt en naar behoefte weer verdeelt, maar ze willen een systeem waarin de mensen vrijwillig en uit mijns inziens filantropische overwegingen produceren voor elkaar en de producten verdelen naar behoefte. Ze denken dat mensen bereid zijn zo te leven omdat de mens van nature “goed” (vrijwillig socialistisch) is.

Als de mensen werkelijk zo zijn, dan heb je voor herverdeling van de welvaart geen overheid nodig, maar gebeurt dat vrijwillig. Er zullen alleen meer mensen van deze ideeën overtuigd moeten worden, zodat de arbeiders een revolutie kunnen beginnen waarbij de bedrijven worden overgenomen door hun werknemers en worden vervangen door vormen van arbeiderszelfbestuur, en waarbij de overheid op een vergelijkbare wijze aan zijn eind komt. Het blijkt hieruit duidelijk dat het eigendomsrecht (en daarmee het zelfbeschikkingsrecht) voor anarchisten een zeer betrekkelijke zaak is.