Op 24 oktober werd deze award gegeven aan Frances Kendall.

Frances heeft samen met haar man Leon Louw een nominatie gekregen voor de Nobelprijs voor de Vrede. In verband daarmee reisden zij op uitnodiging van de Zweedse en Noorse libertariërs vanuit Zuid-Afrika naar Scandinavië, waar ze lezingen en discussies gehouden hebben in Kopenhagen, in Oslo (weekendconventie) en in Stockholm.

De Nobelprijsnominatie voor Frances en Leon was vooral te danken aan het werk aan en de publicatie van de ideeën zoals die zijn vastgelegd in hun bestseller South Africa, the Solution en in het boek dat daarop volgt, Let the People Govern.

De Nobelprijs is geschonken aan de Dalai Lama. Wij vinden dat Frances en Leon hem meer verdienen. Immers de invloed van de problemen van Zuid-Afrika is een veelvoud van die van Tibet. Maar daar werd ons niet naar gevraagd!

Misschien hebben ze een volgend jaar een nieuwe kans, daar ze waarschijnlijk de nominatie behouden. In Nederland werd op dinsdag 24 oktober ’s ochtends in Den Haag een persconferentie gehouden.

De pers kwam echter niet opdagen. Later hoorden we dat ook dr. Chris Barnard in Nederland was en de dag ervoor een persconferentie had gehouden, waarop de pers schitterde door afwezigheid. Hetzelfde ervoeren vijf zwarte burgemeesters uit Zuid-Afrika een tweetal weken daarvoor.

We hoorden van onze Deense vrienden dat op hun persconferentie ook niemand van de pers kwam opdagen.

Dit alles geeft zeer sterk de indruk dat de pers niet is geïnteresseerd in oplossingen voor de problemen in Zuid-Afrika als die niet met geweld gepaard gaan.

Toch zou de pers een belangrijke rol kunnen vervullen door ook de geweldloze oplossingen te publiceren; beter nog door ze sterk aan te bevelen. Waarom zou dat eigenlijk niet gebeuren? Deze persconferentie werd gevolgd door een televisie-interview door de E.O. (Evangelische Omroep). Frances en Leon hadden daarbij een heel geanimeerd gesprek met de interviewer, dhr. E. Vermaat.

Een samenvatting werd uitgezonden in de actualiteitenrubriek Tijdsein op woensdag 25 oktober. Het was een bijzonder goede en objectieve weergave waarin de essenties van het Solution-voorstel goed tot hun recht kwamen.

Het leuke en belangrijke van deze gebeurtenis is dat het de allereerste keer is dat er iets in Nederland op de televisie werd uitgezonden dat in direct verband staat met het libertarisme, en dat door ons is georganiseerd.

Frances Kendall is bovendien de auteur van het boek Super Parent, Super Children. Dit boek geeft een grote stimulans en aanwijzingen bij het opvoeden van kinderen tot zelfstandige gelukkige mensen. Het is in verschillende libertarische kringen behandeld. Nel van Hulten wist in enkele minuten de essentie van dit belangrijke boek uitstekend te belichten.

Al de genoemde boeken werken sterk in de libertarische richting, zonder dat er steeds op het libertarisme wordt gewezen. Ook zijn ze niet “puur” libertarisch. Ze geven wel “haalbare” stappen aan. Aan het diner werd daarom de Benelux Libertarian Award 1989 aangeboden aan Frances Kendall vanwege haar buitengewone verdienste voor het bevorderen van de individuele vrijheid. De uitreiking ging dan ook vergezeld van een spontaan applaus van de aanwezigen.

Het forum/panel was eveneens een succes. Zowel Frances als Leon beantwoordde zeer open de soms moeilijke vragen. Vooral als het er in een libertarisch gezelschap over gaat of de oplossing die wordt aangedragen wel 100% libertarisch is. Beiden probeerden duidelijk te maken dat hun oplossing niet zuiver libertarisch is, maar dat zij zodra de beschreven situatie benaderd wordt, onmiddellijk verder zullen gaan met hun volgende stap in de richting van het libertarisme. We moeten ons wel realiseren dat we dan niet in “jaren”, maar in “decennia” moeten denken.

Gedurende de paneldiscussie ontvingen zowel Leon als Frances nog de door Jan Smid ingestelde Don Quichotte Lowlands Windmill Award. Ook dit was een succes. In een volgend nummer hopen we nog eens terug te komen op de diverse awards. Het was een goed bezochte, belangrijke, interessante en gezellige happening waarvoor we veel waardering hoorden uitspreken.