“Uitleiding uit de marxistische economie”, door Prof. J.J.A. Doorn

In de laatste twintig jaar zijn er zoveel populaire inleidingen tot de marxistische economie verschenen, dat een eenvoudige uitleiding thans noodzakelijk lijkt te zijn geworden. De schrijver geeft een overzicht van de voornaamste economische stellingen en voorspellingen van Marx en voorziet deze van kritisch commentaar. Voorts worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de ideologie van de klassenstrijd en de utopie van het anarchistisch communisme.

De marxistische economie pretendeert een positieve, objectieve wetenschap te zijn, maar is in wezen hoofdzakelijk normatief en speculatief van aard. In deze economie speelt de ideologie reeds een beslissende rol bij de begripsvorming. De arbeidswaardetheorie is niet alleen ondeugdelijk als grondslag voor de prijstheorie, maar schiet ook te kort als verklaring van de winst. Marx’ theorie van de “Verelendung” is door de feiten gelogenstraft. Vooral bij de idee van de “vervreemding” blijkt dat marxisme veel meer is dan marxistische economie. De marxistische ethiek wordt gekenmerkt door een huiveringwekkende eenzijdigheid. Libertarisch Boekcentrum, Postbus 336, 2100 AH Heemstede.