Veel Libertariërs zal het vreemd in de oren klinken dat er ook Christelijke Libertariërs zijn. Veel Christenen zal het eveneens vreemd in de oren klinken. Immers zij zien vaak het Libertarisme als een puur rationele, materialistische stroming.

In Amerika is echter een groeiende beweging: “Galaten Zeven “. Dit zijn libertarische christenen of christelijke libertariërs. Zij stellen dat het echte christendom moet culmineren in het libertarisme. Ook de echte christen is een voorstander van de vrijheid. Ook hij is er tegen dat de ene mens geweld, dwang of fraude tegen de andere mens pleegt. Zowel christenen als libertariërs zijn tegen geweld, maar voor zelfverdediging. Op basis van deze vrijheid (= het ontbreken van dwang/geweld) kunnen christenen en libertariërs minstens goed samenwerken. Dit is echter voor de groep Galaten Zeven niet voldoende. Zij vinden dat de beide groepen zich moeten samenvoegen. Zij vinden dat iedere libertariër natuurlijk vrij moet zijn om wel of niet christen te zijn, maar zij gaan het christen zijn en het libertariër zijn bewust samen beleven.