Edele Metalen

De edele metalen zijn de afgelopen 2 maanden goed gestegen, ongeveer 20%. Een kleine reactie of daling lijkt nu reëel alvorens alles weer omhoog gaat.

Degenen die nog geen goud hebben, raad ik aan dit alsnog te kopen. Zij die vinden dat ze al genoeg goud hebben, kunnen eventueel nieuw te beleggen gelden gelijk verdelen over goud, zilver en platina. Als namelijk de recessie door het dal is, zullen vooral zilver en platina flink in waarde stijgen, omdat dit naast edele metalen ook nog metalen zijn die in de industrie verbruikt worden. De kans dat de oude hoogtepunten dit jaar weer bereikt worden is in mijn ogen zeer groot.

Het bovenstaande zal voor trouwe lezers van deze rubriek zeker niet nieuw zijn. Dat hier steeds maar weer herhaald wordt dat edele metalen een goede belegging zijn, komt eenvoudig omdat ik geen betere investering zie die zo zeker, makkelijk uitvoerbaar en geschikt voor kleine en grote beleggingen is. De fundamentele achtergronden en beste manieren om in goud te beleggen heb ik in voorgaande artikelen reeds behandeld.

Goudmijnen

Goudmijnen bieden volgens mij DE grote mogelijkheden tot verdubbeling en soms wel meer van uw geld in het komend jaar. Hoewel iets riskanter dan gewoon goud, wegen de winstkansen + dividenden ruimschoots op tegen verliesmogelijkheden.

Aandelen

In het algemeen zou ik van de Nederlandse en Belgische aandelen voorlopig afblijven. Er bestaat een redelijke kans dat bij de Amerikaanse Dow Jones index de 900 grens naar boven, doorbroken wordt. Als dit eenmaal gebeurt, dan gaat de index meteen flink hoger. Mogelijkheden zijn er hier zeker, omdat we midden in een recessie zitten (veel slechter kan het niet meer) en één verkiezingsjaar (meer inflatie, meer overheidssteun). Weest u er zich wel van bewust dat die 900 ook niet alles is. De inflatie zit hier niet in verwerkt en als we dat wel deden zou, vergeleken met 1976 die “900 grens” eigenlijk op 1100 moeten liggen. Verder betekent het kopen van US-aandelen dat u te maken heeft met dollarrisico’s die zeker niet gering zijn.

Conclusie: als u al edele metalen heeft en ook goudmijnaandelen, dan zou u nu stapje voor stapje kunnen beginnen met wat te beleggen in US-aandelen.

Onkostenvergoeding

Bent u als werknemer in Nederland in de gelukkige omstandigheid dat er binnenkort over een salarisverhoging gesproken gaat worden, overleg dan eens met uw werkgever of de verhoging niet gedeeltelijk in een hogere onkostenvergoeding gegoten kan worden. Hierdoor besparen u en uw werkgever allerlei belastingen en lasten, waardoor u beiden er netto op vooruit gaat.

Verzamelen

Het verzamelen van allerlei dingen heeft verscheidene voordelen. Op de eerste plaats kan het een fijne hobby zijn. Daarnaast kan, omdat de inflatie maar door blijft gaan en het aantal verzamelaars toeneemt, uw verzameling aardig in waarde stijgen. Dat is gebleken met postzegels en munten. Wat ook leuke dingen zijn om te verzamelen zijn: oude bankbiljetten, kaartspelen, landkaarten en oude aandelen.

Ook al verzamelt u deze niet of ziet u het niet als belegging, bedenk u dan tenminste tweemaal voordat u dit soort zaken wegdoet.