“Eén zwaluw maakt nog geen herfst, maar de schapen staan wel te dringen om over de dam te komen.”

Het bovenstaande lijkt een bijzonder grove verbastering van twee oernederlandse spreekwoorden. U moet het echter zien als een inleiding tot de volgende “verbasteringen” die op stapel staan.

 • Uit de krant van 29-10-80: “De regering moet een dam opwerpen tegen de kapitaalvlucht van institutionele beleggers naar het buitenland. Daarom heeft de Tweede Kamer zich in meerderheid uitgesproken voor meer investeringen in maatschappelijk waardevolle projecten…….”
 • Een zich wethouder te Amsterdam noemende figuur eist dat een financiële meevaller van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds tegen 2,5% rente in woningbouwprojecten wordt “belegd”. Kan het nog Scheefer?
 • Gezien het naderend bankroet van de Belgische staat (het is namelijk bijna niet meer mogelijk voor de overheid om in eigen land geld te lenen), gaan er stemmen op voor het volgende: “Alle grote vermogens moeten verplicht worden om x% van hun vermogen in staatsobligaties te beleggen.”
 • ‘De hypotheeklasten niet meer aftrekbaar voor hypotheken hoger dan 4 ton.”
 • enz. enz.

Ziet u de zwarte schapen komen? Het Libertarisme heeft steeds getracht een dam hier tegen op te werpen. In mijn artikelen heb ik steeds getracht u adviezen te geven zodanig, dat, u zo min mogelijk “gepakt” wordt door allerhande overheidsmanipulaties met geld, inflatie en wetgeving. Vandaar beleggingen op het gebied van edele metalen, want die zijn voor o heden minder manipuleerbaar en vallen slechts in de vermogensbelasting!

Gezien voornoemde punten vind ik het noodzakelijk dat ik u moet aanraden, zij het met enige schroom, om geld uit het land waar u woont weg te werken.

Want dacht u dat

 • overheidsbeperkingen voor belegging in het buitenland slechts op grote ondernemingen toegepast gaan worden?
 • er nooit zo iets als een belasting op “maatschappelijk onnutte” beleggingen zal komen?
 • het Belgische plan nooit verwezenlijkt zal worden?
 • de aftrekbaarheid van hypotheekrenten altijd zal blijven bestaan?

Nu is het nog tijd, zo u al niet ermee begonnen bent om geld weg te werken, de argumentatie wordt in het bovenstaande gegeven, want de straf die u krijgt als u het niet doet is simpel: confiscatie.

Ik raad u aan, als het enigszins mogelijk is, 10 tot 20% van uw jaarlijkse uitgaven te besteden aan gouden Kruger Randen. Die Kruger Randen koopt u met baar geld. België is daarvoor aantrekkelijk, omdat daar nog steeds geen BTW op Kruger Randen geheven wordt. Dan huurt u een kluisje tegen een luttel bedrag, liefst in een ander land dan in dat waar u woont, of u verstopt de muntjes ergens.

Edele metalen

In de vorige VRIJBRIEF werd u aangeraden om rond $ 600 per ounce goud te kopen. Die 600 was dan ook deze keer precies de bodem in de markt (nu 637.75). Had u toen niet gekocht, dan raad ik u aan dat alsnog te doen, want de prijsstijgingen zouden wel eens groot kunnen zijn in de eerstkomende weken.

Beleg dan vooral in zilver en minder in goud, want zilver zal procentueel meer stijgen dan het gele metaal.

1 REACTIE

 1. In de vorige VRIJBRIEF werd u aangeraden om rond $ 600 per ounce goud te kopen. Die 600 was dan ook deze keer precies de bodem in de markt (nu 637.75). Had u toen niet gekocht, dan raad ik u aan dat alsnog te doen, want de prijsstijgingen zouden wel eens groot kunnen zijn in de eerstkomende weken.

  really??

Comments are closed.