De realiteit: De wereld heeft géén tekort aan energie. De energievoorraden van de wereld zijn enorm en zeker als we rekenen met kostprijzen die niet hoger zijn dan het dubbele van de huidige prijzen. Het gebruik van deze energievoorraden kan beperkt worden door politieke of milieufactoren, maar de wereldenergievoorraad raakt niet op. Met een juist beleid, planning en bereidheid de kosten te betalen, kan energie geproduceerd worden in hoeveelheden die iedere redelijke vraag dekt, zonder dat er onderbrekingen of tekorten ontstaan.

Dit is het resultaat van een gedegen studie, gesponsord door de Ford Foundation. Een “bewering” die wij wel eens vaker gedaan hebben, heeft daarmee een wetenschappelijke ondergrond gekregen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij wél in een toestand terecht aan het komen zijn, waarin er tekorten aan energie zijn. Dit wordt echter niet veroorzaakt doordat de energie niet op de aarde aanwezig is. Het wordt veroorzaakt door allerlei politieke maatregelen die de exploitatie en ontwikkeling van energie zodanig hinderen, dat het voor ondernemers niet interessant is om risico te lopen. Alleen al door overheidseisen, -bemoeienis-, is de exploitatie van olie en gas op de Noordzee minstens acht jaar achterop geraakt. Laat de ondernemer met rust, en de energiecrisis wordt opgelost.