In het Rotterdams Nieuwsblad lazen we dat premier Lubbers over het MIGRANTENPROBLEEM het volgende zei:

“Het is een regeringsverantwoordelijkheid om voor deze groepen mensen meer in te leveren”.

Lezen we dat goed, en bedoelt hij dat de “regeringsfunctionarissen” van hun eigen inkomsten meer voor deze groepen gaan afgeven?

En verder in datzelfde artikel:

“Niet alleen de overheid, maar ook werkgevers en werknemers zullen meer in deze mensen moeten investeren”.

Onze vraag is waar haalt de “overheid” dat geld vandaan dat zij er in gaat investeren? Dat kan toch alleen maar van werkgevers en/of werknemers? Of is er nog een andere bron?