JUDGEMENT DAY, My Years With Ayn Rand, door Nathaniel Branden

Dit lang verwachte boek is nu verschenen. De bestellingen stromen binnen. Zeer velen, die door de filosofie van Ayn Rand hun leven hebben verrijkt, willen graag meer weten over de gebeurtenissen die zich binnen de Objectivistische kringen hebben afgespeeld.

Deze beslaan op zich zelf reeds een tragedie die moeilijk te begrijpen is. De reactie van tegenstanders, collectivisten en mystici is onmiddellijk het koppelen van “handelingen” van Rand aan haar “filosofie”. Een ieder die objectief wil oordelen weet echter dat dat zaken zijn die niets met elkaar temaken hebben.

Een filosofie kan goed zijn onafhankelijk van wat personen die het verkondigt, doen in hun leven.

Iedereen die objectief wil en durft te oordelen, moet tot de conckusie komen dat Ayn Rand een genie was. Zelfs Nathaniel Branden, die toch grote moeilijkheden met Rand gehad heeft, stelt dit uitdrukkelijk zo. Na het boek THE PASSION OF AYN RAND, geschreven door Barbara Branden, is het boek van Nathaniel zeer verhelderend om een inzicht te krijgen in wat er zich in de vroeqe Objectivistische periode heeft afgespeeld. Wij zullen in de VRIJBRIEF zorgen voor een uitgebreide recensie. Ons advies aan de lezer is echter nu al om daar niet op te wachten en het boek zo snel mogelijk te bestellen.