Het veelgenoemde jaar 1992 staat voor de deur. Na het verstrijken ervan zou de EEG een echte “Economische Unie” moeten zijn. Het ziet er naar uit dat er dan inderdaad een aantal wensen in de richting van een grotere vrijheid gerealiseerd zullen zijn. Deze slaan vooral op het “grensverkeer”, dat minder belemmeringen zal ondervinden.

Als we in de hele wereld de balans van meer of minder vrijheid opmaken, komen we ook tot de conclusie dat er wereldwijd een trend in de goede richting aan de gang is.

– De gebeurtenissen in Rusland en Oost-Europa geven overduidelijk de mensen meer vrijheid,

– Over de hele wereld wordt privatisering op allerlei gebieden steeds meer toegepast.

– De Belgische ex-vice-premier (en toekomstig premier?) Guy Verhofstadt schreef onlangs een boek- je “BURGERMANIFEST” (zie VRIJBRIEF juni 1991), waarin hij een groot aantal voorstellen doet; om de burger meer vrijheid te geven. Zelfs “het recht om uit de staat te treden” wordt aanbevolen.

– De Nederlandse socialist en ex-staatssecretaris; Jan Schaefer is intensief bezig met het oprichten van een nieuwe Beweging (geen politieke partij) die onder andere als doel heeft om allerlei opgelegde regels af te schaffen en de overheid te halveren.

– In de ELSEVIER van 19 oktober stond een omslagartikel met als titel: „Nederland kan simpeler… en veel eerlijker”. Een artikel dat zeer de moeite van het lezen waard is.

Vooral dat “EERLIJKER” is een belangrijk teken. Het is een aanwijzing dat de schrijvers (Frank van Empel en Arendo Joustra) minimaal aanvoelen dat onze huidige maatschappij immoreel is. De schijvers merken op dat ook de socialistische Minister van Financiën, Wim Kok, onlangs een lans brak voor “grotere persoonlijke verantwoordelijkheid”.

Enkele (gecomprimeerde) citaten uit dit artikel:

– Politici hebben van Nederland een sociaal en fiscaal doolhof gemaakt ;

– Van de papieren rechtvaardigheid blijft in de praktijk weinig over;

– Een miljoen Nederlanders ontvangt thans gemiddeld tweeduizend gulden huursubsidie per jaar….;, Daardoor bleef geld over om een auto aan te schaffen..

– De overheid is verworden tot een gigantische herverdelingsmachine.

Ze pakt van de een en geeft dit via enorm hoge administratiekosten aan de ander. Een voorbeeld waarop de Nederlandse staat er sim- peler uit kan zien, wordt beschreven. Ten opzichte van de huidige staat worden de kosten (en dus de bemoeienissen) tot een derde teruggebracht. Van 316 miljard tot 111 miljard, en er zal geen begrotingstekort meer zijn.

Voor veel libertariërs en objectivisten zal dat alles nog te veel zijn. Zij willen immers de staat beperken tot alleen maar Rechtspraak, Politie en Leger. Maar het zou een heel goed resultaat zijn als we gedurende ons leven de in het artikel beschreven situatie reeds konden bereiken.

Ook is het artikel nogal “pragmatisch”. Voor li- bertariërs een reden om de “principiële, morele” benadering vooral nu uit te dragen.

In het blad FORBES schreef de hoofdredacteur Malcolm S. Forbes jr. een visie op de negentiger jaren. Daarin stelt hij dat de “Nieuwe Wereldorde” waarnaar veel politici streven, niet gerealiseerd zal worden in de vorm van een nieuwe politieke coalitie, maar als een vrije wereldeconomie. Dit zal gepaard gaan met een morele opleving, die mensen van alle landen zal bevrijden en hen de mogelijkheid geven om zelf, en niet de staat, over hun toekomst te kunnen beslissen. Hij geeft daarvoor een groot aantal aanwijzingen:

– In Amerika is minder “isolationisme” merkbaar

– De technologische ontwikkelingen, vooral op computer- en communicatiegebied, maken de mensen onafhankelijker van de staat. Individuen kunnen veel sneller van de ontwikkelingen gebruikmaken en over gegevens beschikken dan de logge overheidsinstanties.

– We zien dan ook dat totalitaire overheden steeds meer moeite hebben om hun “onderdanen” onder controle te houden.

– Totalitaire staten vallen uit elkaar. De Sovjet- Unie en Joegoslavië zijn goede recente voorbeelden.

– De politieke integratie van de EEG zal dan ook tot falen gedoemd zijn. Zelfs nu Europa daar niet meer direct door Margaret Thatcher voor wordt behoed.

Het komt vaak voor dat bij het uitdragen van de libertarische filosofie: “VRIJHEID VOOR ALLE MENSEN”, opgemerkt wordt, dat dat wel een mooi ideaal is, maar dat het toch niet haalbaar is. Wel, het bovenstaande bewijst, voor degenen die het willen zien, overduidelijk dat er vorderingen gemaakt zijn en dat we op de goede, libertarische, weg zijn.

Uiteraard neemt dit alles niet weg dat er ook negatieve ontwikkelingen aan de gang zijn. Overheden doen er alles aan om hun macht te behouden en te vergroten. De gevaren komen van de nieuwe “oorlogen”:

– De oorlog tegen DRUGS. Onder het mom van drugsbestrijding eigent de overheid zich steeds meer macht toe.

– De oorlog tegen MILIEUVERONTREINIGING. Allerlei niet-wetenschappelijk bewezen gevaren zijn aanleiding tot steeds meer regels en maatregelen die de ontwikkeling voor een voor ieder betere maatschappij in de weg staan.

-.De oorlog tegen de ASIELZOEKERS. De migratie kan in de negentiger jaren zulke vormen aannemen dat “de grote volksverhuizing” waarover we op school leerden, daarbij vergeleken kinderspel was. Een voor de hand liggend gebied voor meer regels en maatregelen.

– De oorlog tegen ARMOEDE. Omdat niemand vóór armoede is, is dit ook een dankbaar terrein om oplossingen te zoeken op de verkeerde, gedwongen, wijze. In plaats van de vrijwillige en over- tuigende manier.

Wel gevaren dus, maar toch liggen we op de goede koers. Nog meer dan in het verleden zal het essentieel zijn dat het VRIJEHIDSIDEAAL beter wordt begrepen en uitgedragen. In de VRIJBRIEF zal getracht worden daar aan bij te dragen.