Het milieu staat op dit ogenblik bovenaan op de hitparade. Dat is terecht, want er is in het verleden te makkelijk omgesprongen met allerlei zaken die onze omgeving ongunstig beïnvloeden. De Ozonlaag, het Broeikas-effect, de Zure Regen, Stijgende Zeespiegel, Ontbossing, enz. enz.

Jammer en misschien zelfs desastreus is dat deze belangrijke zaken bijna geheel in het “politieke vlak” zijn getrokken. Veel politici zien er een prachtige kans in om er hun populariteit en macht mee te vergroten. Als middel is het milieu daarvoor thans al beter geschikt dan de drugs.

Dit komt doordat veel politici heel goed weten hoe ze, zoals ze zelf zeggen, hun stemvee moeten bewerken. Maar ook doordat de overgrote meerderheid bij elk probleem naar de overheid kijkt voor de oplossingen.

Bijvoorbeeld voor problemen in de landbouw spelen allerlei alternatieven. Uit granen is een milieuvriendelijke brandstof te maken, bio-ethanol. Door eenvoudige hennepteelt voor de papierindustrie kan ontbossing zeer sterk verminderd worden. Milieuvriendelijke plastics kunnen uit plantaardig materiaal worden vervaardigd. En zo zijn er nog meer mogelijkheden. Maar wat hoor je nu in landbouwkringen? Opmerkingen zoals: „Waarom doet de overheid niet dit of dat?” „Waarom wordt door de overheid niet gestimuleerd dat -” (vul maar in). Mijn tegenvraag is: Waarom doe je zelf niets, waar blijft de ondernemer die deze mogelijkheden oppakt? Ben je al zo afhankelijk dat je niets meer buiten die overheid kunt of durft te doen? Jammer dat het overgrote deel van de mensen inderdaad zelf niets meer durft te ondernemen. Ze zijn compleet afhankelijk van en/of verslaafd aan die overheid.

Gelukkig merk ik vaak dat u, Vrijbrieflezer, tot de uitzonderingen behoort. U durft zich nog vrij op te stellen. Besef dat u tot de weinigen behoort; versterk deze houding en probeer ook anderen van de juistheid van uw argumenten te overtuigen. Dat is moeilijk, maar het is de enige kans om te voorkomen dat uiteindelijk het milieu letterlijk helemaal niet meer leefbaar is.