Hebben Sport en Politiek met elkaar te maken? Mogen deze belangen met elkaar verweven worden?

Deze vragen zijn actueel geworden door de Olympische Spelen die dit jaar in Moskou gepland zijn en door de Paralympics die dit jaar in Arnhem worden gehouden. In het eerste geval wil men de spelen boycotten omdat Rusland Afghanistan bezet heeft en/of Sacharov heeft verbannen. In het tweede geval wil men Zuid-Afrikaanse gehandicapten uitschakelen van Spelen, omdat men tegen de apartheidspolitiek van de Zuid-Afrikaanse regering is. Ook al zijn er gehandicapte negerkinderen die graag naar de Spelen komen.

Politiek is in feite de manier waarop wij mensen met elkaar omgaan. De politieke regels zouden gebaseerd moeten zijn op een ethiek. En de ethiek zou weer op een goede basisfilosofie moeten rusten. U begrijpt dat dit volgens ons op objectieve wetenschap gebaseerd moet zijn. Dat is de leer van het objectivisme. In de praktijk ontbreekt daar echter alles aan. De politiek, zowel in dorp of stad als in een land en in de wereld, is volkomen zwevend. Men noemt en aanvaardt politiek als: “De kunst van het haalbare”; d.w.z.: Halen wat je kunt, of het Goed of Kwaad is. Vandaag zei nog iemand: “Eerlijke politiek bestaat niet”, en praktisch het gehele gezelschap was het daarmee eens. Dit geeft wel duidelijk aan hoe men over politiek denkt. Erger nog is dat men het aanvaardt en dat men niet gaat werken om wel tot een eerlijke politiek te komen. In een radio-interview met een sportman werd zijn mening gevraagd over wel of niet deelname aan de Olympische Spelen. Ik weet niet meer wie het was, maar de man antwoordde: “Mijnheer, de politiek die is kompleet verrot.” Nou mooi. Hij zegt in feite dat de manier waarop wij mensen in 1980 met elkaar omgaan “kompleet verrot” is. Hij heeft overigens gelijk. Van enig menselijk respect is nauwelijks meer sprake. Maar wat doet die mijnheer er aan? Zoekt hij naar de kern? Of is dat te moeilijk en gaan we gewoon door met “halen wat we halen kunnen”?

En wat doet de sport of doen de sportlieden zelf? Bemoeien zij zich ook niet met de politiek? Of doen ze dat alleen als hun eigenbelang daar mee gemoeid is? Hoeveel voetbalclubs vragen om subsidie? Hoeveel sporthallen, stadions, zwembaden, enz. worden gebouwd met geld van de overheid? Het is de overheid die veel voor de sport betaalt. En degene die betaalt, bemoeit zich (terecht) met de ontvangers van dat geld. De sportlieden die al die subsidies in dank aanvaard hebben, zijn daarom zelf medeverantwoordelijk voor die overheidsbemoeienis. Ze hebben zelf de overheid in huis gehaald. Sport en politiek zijn thans zo nauw met elkaar verweven, dat het zeer moeilijk zal zijn om deze banden te verbreken.

Het is aan de sportlieden om die band te verbreken. De overheid zal dat nooit willen. Die wil uiteraard alleen meer invloed, meer macht. De weg naar het verbreken van die band ligt niet duidelijk voor ons. De eerste stap die echter genomen moet worden is dat sportlieden eerst moeten gaan begrijpen dat zij het zelf zijn die de overheid, en dus de politiek, in huis gehaald hebben.