Met groot genoegen kunnen we u aankondigen dat er een nieuwe libertarische studentenvereniging is opgericht.

De vereniging, genoemd LAISSEZ-FAIRE, wil vertegenwoordigingen op elke Nederlandstalige universiteit en hogeschool.

Wij zullen u van het verdere verloop op de hoogte houden.