In ons vorige nummer keken we even achteruit in de tijd en het overheersende gevoel was er een van tevredenheid en blijheid over de geopolitieke ontwikkelingen.

Nu willen we onze blik op de toekomst richten en ons afvragen waar we naar toe gaan.

Het uitgangspunt daarbij is dat niemand weet wat de toekomst ons gaat brengen. Kijk maar eens naar de twee “machtige” mannen die gedacht hadden dat ze op hun kruisers in Malta zouden kunnen vergaderen. Door een storm werd dat verhinderd. Er zijn een enorm aantal facetten die we kunnen beschouwen. Lees maar eens de “overpeinzingen” over de toekomst (door Jan Smid) in dit nummer. U zult het niet met alles eens zijn, maar het kan je wel aan het denken zetten.

Om hier bij het geopolitieke gebeuren te blijven, lijkt het mij dat we voor de komende ontwikkelingen optimistisch kunnen blijven, maar niet onachtzaam.

Optimistisch omdat het moeilijk zal zijn om in dit stadium de ontwikkelingen naar een grotere vrijheid nog terug te draaien. Met “niet onachtzaam” bedoel ik dat ene mijnheer Lenin, (door Gorbatsjov genoemd als zijn leermeester) duidelijk stelde dat je om het kapitalisme te bestrijden alles mag doen, zelfs list en bedrog. En dat voorspelt niet veel goeds.

Belangrijker, en een zwak punt, is dat de massa’s die uit de socialistische dictatuur los willen komen niet protesteren en demonstreren voor meer vrijheid, maar voor democratie.

Dat is voor die landen wel een stap vooruit, maar een democratie, (dictatuur van de meerderheid) is nog lang geen vrijheid. Daarom is het jammer dat we niet meer mogelijkheden hebben om aan die in beweging gekomen massa’s duidelijk te maken dat er een alternatief is: persoonlijke vrijheid. Een vrijheid die economisch gekoppeld is aan het kapitalistische stelsel, en niet aan de Westerse gemengde economie, die ten onrechte “kapitalistisch” wordt genoemd.

Alles wat wij kunnen doen om dat aan andere duidelijk te maken, is van het hoogste belang. En dat geldt dan minstens even sterk voor de ontwikkelingen in het westen en in het eigen land in het bijzonder. De Vrijbrief probeert u daar zo goed mogelijk mee van dienst te zijn.